2015. július 13. – Hétfő

2015.07.14 11:33

   Abban az időben Jézus így  szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy  azért
   jöttem a földre, hogy békét hozzak!  Nem azért jöttem, hogy békét  hozzak,
   hanem hogy kardot.  Azért jöttem,  hogy szembeállítsam a  fiút apjával,  a
   leányt anyjával  és a  menyet anyósával.  Saját háza  népe lesz  az  ember
   ellensége. Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó
   hozzám. Aki fiát  vagy leányát jobban  szereti, mint engem,  az nem  méltó
   hozzám. Aki nem  veszi föl keresztjét,  és nem követ  engem, az nem  méltó
   hozzám. Aki  meg akarja  találni  életét, elveszíti  azt; de  aki  érettem
   elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be; aki
   pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad
   be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad
   be azért, mert igaz  ember, az az igaznak  jutalmában részesül. Aki  pedig
   csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert  az
   az én tanítványom –- bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma. Amikor
   Jézus  befejezte   tizenkét  tanítványa   oktatását,  továbbindult,   hogy
   tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.
   Mt 10,34 – 11,1

   Elmélkedés:

   Bizonyára  kissé   elcsodálkozunk   Jézus   mai   evangéliumban   olvasott
   kijelentésein. Ő, aki azt mondta magáról, hogy „szelíd vagyok és  alázatos
   szívű” (Mt  11,29),  miért  mondja visszautasíthatatlan  módon,  hogy  nem
   békét, hanem kardot  hozott a  földre, és azért  jött, hogy  szembeállítsa
   egymással  a  családtagokat.  Hogyan  egyeztethetőek  össze  egymással   e
   kijelentések? A mi Urunk furcsának tűnő szavait nem úgy kell értelmeznünk,
   mintha az volna a célja, hogy békétlenség, ellenségeskedés alakuljon ki  a
   családok és nemzetek között, hanem inkább arról van szó, hogy szavai miatt
   megosztás  keletkezik,  mert  egyesek  készséggel  hallgatják  és  követik
   tanítását, miközben mások elutasítják azt. A megosztás tehát nem cél az  ő
   számára, hanem tanításának rossz mellékhatása.
   Az emberek megosztásának, egymással való szembefordulásának oka a Jézusban
   való hit és az ő elutasítása,  azaz a hitetlenség találkozása. A hívő  nem
   kívánja feladni, megtagadni hitét, a  hitetlen pedig nem akar  változtatni
   magatartásán, életmódján. Az Úr szavaiból úgy tűnik, hogy a Jézushoz  való
   tartozás előbbre  való a  családi kötelékeknél,  azaz a  családi  békesség
   érdekében senki  nem  tagadhatja  meg hitét.  A  családi  értékekhez  való
   ragaszkodás szellemében senkitől sem várható el, hogy vallásának,  hitének
   értékeit elhagyja.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Jézus, hiszek benned, míg  meg nem látlak, remélek  benned, míg nálad  nem
   leszek, szeretlek téged, míg arcodat  nem szemlélhetem, és e  szemléletben
   örökké boldogan szeretlek.
   M. Saller