2015. július 11. – Szombat, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

2015.07.12 18:05

    Egy alkalommal:  Péter megkérdezte:  „Nézd, mi  mindenünket elhagytuk,  és
   követtünk téged.  Mi  lesz a  jutalmunk?”  Jézus így  válaszolt:  „Bizony,
   mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor  az
   Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt  ültök majd vele tizenkét  trónon,
   hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz, aki  elhagyja
   értem otthonát,  testvéreit,  nővéreit, atyját,  anyját,  gyermekeit  vagy
   földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.”
   Mt 19,27-29

   Elmélkedés:

   Az Egyház és a világ, az egyházi közösség és a társadalom közössége egymás
   mellett  él  és  különbözőségeik  ellenére  egyaránt  az  emberek  javának
   szolgálata  a  célja  mindkettőnek.  Ésszerűnek  tűnik  és  várhatóan   jó
   gyümölcsöket terem  együttműködésük, ha  megfelelő szellemben,  az  isteni
   törvényeket tiszteletben tartva végzik szolgálatukat. A két közösség a  ma
   ünnepelt Szent Benedek korában, tehát az  V. és VI. század fordulóján  még
   nem volt  oly  módon  szétválasztva, miként  napjainkban  a  világ  számos
   országában. Az erőteljes szétválasztás igénye a felvilágosodásnak nevezett
   korban jelent  meg.  Korábban  az  emberek  vallási  és  társadalmi  élete
   egybefonódott, szorosan  összekapcsolódott. Ezért  értelmetlennek tűnik  a
   szerzetesi életet úgy értelmezni, mintha az a világtól való elzárkózás  és
   elkülönülés lett volna, hiszen az  első szerzeteseket sem nyugaton, sem  a
   keleti hagyományokat követőket  nem ez motiválta,  hanem az Istennek  való
   teljes odaadás és az emberek szolgálata. E kettős irányultságot fejezi  ki
   Szent Benedek  szerzeteseinek jelmondata:  Imádkozzál és  dolgozzál,  azaz
   szenteld életedet Istennek  az imádkozás  által és az  embereknek a  munka
   által.
   Az  ünnep  evangéliumában  Péter  apostol  kérdésére  válaszolva  Jézus  a
   tanítványok evilági és örök jutalmáról, az üdvösségről beszél. E jutalomra
   nem  csak  a  szerzetesek  számíthatnak,  hanem  mindazok,  akik  életüket
   Istennek szentelve dolgoznak az emberekért.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, égesd szívembe, amit Jeremiás  prófétának mondottál és ígértél:  „Ne
   mondd,  hogy  túl  ifjú  vagy.  Menj,  ahová  küldelek;  hirdesd,   amivel
   megbíztalak! Ne félj semmitől, én veled vagyok és őrködöm feletted”. Uram,
   bízni akarok benned, csak  egy szóval mondd és  én elindulok, hogy  célhoz
   érve csodáidat lássam.
   J. Sauvage