2015. július 10. – Péntek

2015.07.10 07:54

   Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket,
   mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók,  és
   egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert
   bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók
   és királyok elé hurcolnak  miattam, hogy tanúságot  tegyetek előttük és  a
   pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek  azon,
   hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában,  hogy
   mit  mondjatok.  Hiszen  nem  ti  beszéltek,  hanem  Atyátok  Lelke   szól
   belőletek. Halálra  adja  majd testvér  a  testvérét,  és apa  a  fiát.  A
   gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek  lesztek
   mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad,  az
   üdvözül. Amikor pedig az egyik  városban üldöznek titeket, meneküljetek  a
   másikba! Bizony, mondom nektek: Nem  járjátok végig Izrael városait,  amíg
   el nem jön az Emberfia.
   Mt 10,16-23

   Elmélkedés:

   A tegnapi részlet folytatásaként a  mai evangéliumban újabb tanácsokat  ad
   útnak induló küldötteinek Jézus arra vonatkozóan, hogy milyen  lelkülettel
   induljanak és végezzék  feladatukat. Felhívja figyelmüket  arra, hogy  nem
   fognak  mindenhol  elragadtatással  és  örvendezéssel  találkozni,   hanem
   jelenlétük,  fellépésük,   szavaik  és   tetteik  miatt   támadásokra   is
   számíthatnak. Mindez bizonyára nem  érte váratlanul a küldötteket,  hiszen
   Mesterük mellett  korábban már  megtapasztalhatták,  hogy őt  sem  fogadta
   mindenki jószándékkal.  Sorsuk  tehát  abban is  hasonlít  az  őket  küldő
   Jézuséhoz, hogy eredmények és  kudarcok egyaránt fogják  őket is érni.  Ha
   nem így volna, azaz ha mindenki tetszéssel és megelégedettséggel hallgatná
   őket, az minden bizonnyal arra utalna, hogy eltértek attól a tanítástól és
   igazságtól, amit  Jézus  bízott rájuk.  Nem  nőhetnek Mesterük  fölé,  nem
   mehetnek a saját fejük után, nem képzelhetik azt, hogy saját  bölcsességük
   nagyobb az Isten bölcsességénél.
   Az  Egyház   története  folyamán   minden  korban,   így  napjainkban   is
   megtapasztalható, hogy  a  krisztusi  igazság megosztást  kelt,  de  ennek
   magyarázata nem abban  keresendő, mintha  nem volna az  valóban a  legfőbb
   igazság, hanem az az oka, hogy a különböző emberek másként fogadják azt.
   Hallgatok-e a  küldöttekre,  akik  Krisztus  üdvösségre  vezető  igazságát
   hirdetik nekem?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, te harminc éven  át a földi  hétköznapok egyhangúságában éltél:  egy
   családban, egy  ácsműhelyben, és  mindig ugyanazok  a kötelességek  vártak
   rád, ugyanazok  az arcok  és szavak  vettek körül.  Uram, adj  erőt,  hogy
   örvendező szívvel viseljem  el a hétköznapok  egyhangúságát, legyőzzem  és
   megszenteljem azokat, a te példád szerint.
   E. Piaget