2015. január 5. - Hétfő

2015.01.05 07:44

 Abban az  időben, amikor  Jézus Galileába  készült, találkozott  Fülöppel.
   „Kövess engem!” –  mondta neki. Fülöp  Betszaidából származott, András  és
   Péter   városából.   Amikor   találkozott   Nátánáellel,   közölte   vele:
   „Megtaláltuk, akiről  Mózes törvénye  és a  próféták szólnak:  a  názáreti
   Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel.
   „Jöjj, nézd  meg!” –  felelte  Fülöp. Amikor  Jézus látta,  hogy  Nátánáel
   közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs  benne
   kétszínűség!” Nátánáel  megkérdezte:  „Honnan ismersz  engem?”  Jézus  így
   felelt: „Még  mielőtt  Fülöp  hívott  volna,  láttalak  a  fügefa  alatt.”
   Nátánáel erre elismerte:  „Rabbi, te  vagy az  Isten Fia,  te vagy  Izrael
   Királya.” Jézus így  szólt: „Azért  hiszel, mert azt  mondtam: Láttalak  a
   fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így  folytatta:
   „Bizony, bizony, mondom nektek: látni  fogjátok, hogy megnyílik az ég,  és
   Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
   Jn 1,43-51

   Elmélkedés:

   A mai evangéliumi  beszámoló szerint újabb  két személy csatlakozik  Jézus
   tanítványi köréhez. Az ő esetükben is  megjelenik az a mozzanat, hogy  egy
   tanítvánnyá lett ember  hív valakit Jézushoz.  Miként András a  testvérét,
   Pétert hívta (lásd tegnapi evangélium), ugyanúgy Fülöp Nátánáelnek  beszél
   Jézusról, pontosabban  arról,  hogy  megtalálta  azt,  akiről  a  prófétai
   ígéretek szóltak. Szavai  felkeltették Nátánáel  érdeklődését, akit  Fülöp
   rögtön el is vezet Jézushoz.
   Érdemes arra  is felfigyelnünk,  hogy  sem András,  sem Fülöp  nem  várnak
   sokáig, hanem  azonnal  elmondják élményüket,  rögtön  késztetést  éreznek
   arra, hogy másokat is Jézushoz vezessenek.  Ez arra utal, hogy a  Jézussal
   való első  találkozás nagyon  megragadó, erőteljes  élmény volt  számukra,
   ezért még évtizedekkel később is pontosan emlékeznek annak napjára, de még
   az órára is.
   A Nátánáellel való beszélgetés során Jézus talányos kijelentést tesz: „Még
   mielőtt Fülöp  hívott  volna,  láttalak  a fügefa  alatt”  (Jn  1,48).  Ne
   gondoljunk itt arra, hogy Jézus olyan különleges képességgel rendelkezett,
   hogy a  távolba látott,  és meg  tudta mondani,  hogy Nátánáel  éppen  egy
   fügefa alatt üldögélt, amikor Fülöp odament hozzá. Inkább arról lehet  szó
   ez   esetben,   hogy   az   írástudóknak   Jeruzsálemben   lehetett    egy
   találkozóhelye, ahol egymással megbeszélhették a vallási kérdéseket vagy a
   mindennapi  eseményeket,  e  találkozóhelyen  lehetett  egy  fügefa.   Itt
   láthatta őt Jézus napokkal vagy akár hetekkel korábban.
   Van-e bennem lelkesedés, hogy másokat Jézushoz vezessek?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
   világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
   Fiadnak, Jézus  Krisztusnak végtelen  megváltó hatalma,  az Atya  Irgalmas
   Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa  át a lelkeket! Gyógyítsa  meg
   emlékezetünket, és tisztítsa  meg szívünket.  Isten uralkodjon  mindörökké
   közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.