2015. január 3. - Szombat

2015.01.03 08:16

 Abban az  időben,  amikor Keresztelő  János  látta, hogy  Jézus  közeledik
   feléje, így szólt: „Íme, az Isten  Báránya, aki elveszi a világ bűneit!  Ő
   az, akiről azt  mondtam: Utánam  jön egy  férfi, aki  megelőz engem,  mert
   előbb volt,  mint  én. Én  sem  ismertem őt,  de  azért jöttem,  és  azért
   keresztelek vízzel, hogy  megismertessem őt Izraelben.”  János azután  így
   folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll
   rá a Lélek,  és rajta  marad. Én  sem ismertem  őt, de  aki küldött,  hogy
   vízzel kereszteljek, az mondta nekem:  Akire látod, hogy rászáll a  Lélek,
   és rajta marad,  ő az, aki  Lélekkel keresztel. Én  láttam, és  tanúskodom
   arról, hogy ő az Isten Fia!”
   Jn 1,29-34

   Elmélkedés:

   Keresztelő János tanúságtétele folytatódik a mai evangéliumi részletben. A
   Keresztelő itt már nem csak egy kisebb csoport vagy néhány személy,  hanem
   nagyobb számú  nép  előtt  jelenti  ki Jézusra  mutatva:  „Íme,  az  Isten
   Báránya, aki  elveszi  a világ  bűneit!”  (Jn 1,29).  Ezt  követően  arról
   beszél,  hogy  megkeresztelkedése  alkalmával  látta  Jézusra  szállni   a
   Szentlelket, majd kijelenti: „Én tanúskodom  arról, hogy ő az Isten  Fia!”
   (Jn 1,34). Míg a  küldöttek előtt titokzatosan beszélt,  most a nép  előtt
   egészen nyíltan szól, tanúskodásának tartalmát bárki könnyen megértheti.
   Mivel igazolja  Keresztelő János,  hogy igaz  a tanúskodása?  Először  egy
   látható  jelre,  a  keresztelésekor  Jézusra  galamb  alakjában   leszálló
   Szentlélekre  hivatkozik,   ő  látta   ezt  a   jelet.  Majd   pedig   egy
   természetfeletti dologról tesz említést: isteni kinyilatkoztatásból tudja,
   hogy az az ember fog Szentlélekkel keresztelni, akire leereszkedik, s akin
   rajta marad  a  Lélek.  Amikor  az evangélista  ebben  a  formában  leírja
   Keresztelő János tanúságtételét, ő már tudja, hogy a hit  természetfeletti
   kinyilatkoztatásra és  az  ezt  igazoló látható  jelre,  jelekre  épül.  A
   Keresztelő  a  jelet  látva  meggyőződhetett  arról,  hogy  a  neki  adott
   kinyilatkoztatás valóban igaz, azaz beteljesedett.
   Ha felismerem a jeleket, melyeket Isten mutat, eljutok a hitre.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Uram, vigyél el oda, ahova akaratod szerint mennem kell! Hadd  találkozzam
   azokkal, akikkel  akaratod szerint  találkoznom kell!.  Add tudtomra  azt,
   amit akaratod  szerint mondanom  kell!  És add,  hogy ne  legyek  akaratod
   akadálya!