2015. január 28. – Szerda

2015.01.28 13:17

 Amikor Jézus a  Genezáreti-tó partján tanított,  nagy tömeg gyűlt  köréje.
   Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig  a
   tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik.
   Így kezdte  tanítását:  „Halljátok csak!  Kiment  a magvető  vetni.  Amint
   vetett, némely  szem az  útfélre  esett. Odaszálltak  az égi  madarak,  és
   fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég  talaja.
   Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött
   a nap, megperzselődött, és  mivel nem volt  elég erős gyökere,  elszáradt.
   Némely  mag  pedig  tövisek  közé  hullott.  Amint  a  tövisek  felnőttek,
   elfojtották, úgyhogy nem hozott  termést. A többi  mag jó földbe  hullott,
   kikelt, felnőtt, és  harmincszoros, hatvanszoros,  sőt százszoros  termést
   hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”
   Amikor egyedül  maradt, tanítványai  és  a tizenkét  apostol  megkérdezték
   tőle, mi a  példabeszéd értelme, így  válaszolt nekik: „Ti  megtudhatjátok
   Isten  országának  titkát,  a  kívülállók  azonban  csak  példabeszédekben
   hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy
   megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.  Azután így folytatta: „Nem  értitek
   ezt a példabeszédet?  Hogyan fogjátok a  többi példabeszédet megérteni?  A
   magvető az, aki  az igét hirdeti.  Azok, akikben útfélre  hull a  tanítás,
   meghallgatják ugyan,  de  rögtön  jön  a sátán,  és  kitépi  szívükből  az
   elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra  hullt a mag, amikor hallják  a
   tanítást,  szívesen  hajlanak  rá;  de  nem  ver  bennük  gyökeret,   mert
   (állhatatlanok), csak  a pillanatnak  élnek.  Ezért, ha  szorongatás  vagy
   üldözés éri őket az Isten  igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok  pedig,
   akikben  tövisek  közé  esik  (az  Isten  igéje),  meghallgatják  ugyan  a
   tanítást, de  a  világi gondok,  a  csalóka  gazdagság és  a  többi  földi
   szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz  bennük
   gyümölcsöt. Végül  vannak  olyanok,  akikben az  ige  jó  földbe  hullott.
   Hallják a tanítást,  magukévá is teszik,  és harmincszoros,  hatvanszoros,
   sőt százszoros termést hoznak.”
   Mk 4,1-20

   Elmélkedés:

   A csodák és gyógyítások  után Márk evangélista  áttér az Isten  országáról
   szóló jézusi példabeszédekre.  Először a magot  elvető emberről  olvasunk,
   majd a vetés növekedéséről és a nagyra növő mustármagról.
   Ha figyelmesen olvassuk  a Szentírást, észrevesszük,  hogy Jézus soha  nem
   mondja  meg  kifejezetten,   hogy  mit   is  jelent   az  Isten   országa.
   Példabeszédekben   beszél   róla,    amelyek   igencsak   talányosak    és
   továbbgondolásra késztetnek minket.  Tulajdonképpen egyetlen dolgot  állít
   csak az Isten országáról, azt, hogy közel van, elközelgett. Azt is  bátran
   kijelenthetjük, hogy  mást értett  ezalatt, mint  kortársai. A  farizeusok
   vallási  csoportja  az  Isten  országának,  uralmának  megvalósulásán   az
   ószövetségi törvények tökéletes megvalósulását érthették, míg más  vallási
   csoportok a  zsidó nép  politikai függetlenségére  gondoltak. Jézus  egyik
   elképzeléshez sem csatlakozik.
   Jézus példabeszédei az Isten  országáról nyitottak. Isten emberek  feletti
   uralmát érthette alatta, amely azonban nem szolgasági viszonyt eredményez,
   hanem az ember  igazi szabadságát, hogy  Istennek engedelmeskedjen.  Isten
   uralma nem leigázza  vagy megalázza  az embert, hanem  elhozza számára  az
   igazságosságot, a  békét, a  szeretetet  és az  életet. Kész  vagyok-e  jó
   talajként befogadni az  isteni igazságot  és tanítást,  hogy Isten  uralma
   bennem is megvalósuljon?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,  melyeket
   már gyermekkorom óta  hordok. Sírok,  mert haszontalanul telt  el az  idő.
   Erőm  nem  elegendő,  hogy  kitartsak  a  fáradozásban,  erőim  hiúságokra
   pazaroltam.
   Mivel  te  vagy  minden  jóság   és  irgalom  forrása,  hozzád   könyörgök
   kegyelemért  és  irgalomért,  könyörgök,  irgalmazz  nekem!  Érintsd   meg
   lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald  meg
   lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
   Svéd Szent Brigitta