2015. január 24. – Szombat

2015.01.24 08:45

Jézus  az  apostolok  kiválasztása  után  tanítványaival  együtt  hazatért
   Kafarnaumba, Péter házába. Ott azonnal nagy tömeg verődött össze,  úgyhogy
   még evésre sem volt idejük.  Amikor rokonai ezt meghallották,  elindultak,
   hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd,  hogy
   eszét vesztette.
   Mk 3,20-21

   Elmélkedés:

   A  csodatételek  és  a  Tizenkettő  kiválasztása  után  Márk   evangélista
   bemutatja a negatív  reakciókat is.  A nép körében  elterjed a  szóbeszéd,
   hogy Jézus  „eszét  vesztette.”  Rokonaihoz is  eljutnak  a  hírek,  ezért
   elmennek, hogy magukkal vigyék. Jobb, ha nem járja tovább a falvakat és  a
   városokat, ezért jobb volna elrejteni a nyilvánosság elől - gondolják.  Az
   evangélista nem jegyzi le, hogy mi alapján terjedhetett el ez a szóbeszéd,
   s arra sem tér ki, hogy a rokonok miért adtak hitelt e vélekedésnek.
   Maga a szóbeszéd elterjedése és a rokonok viselkedése azt mutatja, hogy az
   emberek nem  értik Jézust.  Tanítása hallatán  és csodái  láttán  kérdések
   merülnek fel  bennük, mert  olyan  dolgokat tesz,  amit más  emberek  nem.
   Próbálják megfejteni Jézus  erejének titkát, de  csapdába ejti őket  saját
   gondolkozásuk, mert  nagyonis  emberien gondolkoznak.  A  természetfeletti
   látásmód, a hit  hiányzik belőlük.  Könnyebb nekik  elfogadni az  eszement
   Jézusról szóló beszédet, mint hinni.
   Az elmúlt napokban elmélkedtünk a Jézus  által elhozott új világról és  az
   általa alapított új közösségről. Ehhez ma hozzátesszük, hogy a mi Urunk új
   gondolkozást  kíván  követőitől,  tőlünk.   Túl  kell  lépnem  az   emberi
   gondolkozás határain és meg kell nyitnom értelmemet Isten titkai előtt.  A
   titkok és  isteni igazságok  előtt, amelyeket  nem feltétlenül  értek,  de
   hittel elfogadok.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Atyánk és Istenünk! Örömmel köszönjük meg Neked, hogy mindig, mindenhol és
   minden kultúrában  vannak és  voltak  olyanok, akik  imádsággal  fordulnak
   Hozzád. Mindenekfölött köszönjük Fiadnak, Jézus Krisztusnak a példáját  és
   tanítását, aki arra hívott minket, hogy imádságban várjuk az Ő  országának
   eljövetelét. Taníts bennünket  jobban imádkozni.  Taníts bennünket  együtt
   imádkozni, hogy mindig felismerjük vezetésedet és bátorításodat örömünkben
   és bánatunkban a Szentlélek ereje által. Ámen.