2015. január 22. – Csütörtök

2015.01.22 07:03

Abban   az   időben   tanítványaival    együtt   Jézus   visszavonult    a
   Genezáreti-tóhoz.  Nagy  tömeg   követte  Galileából.   Sőt  Júdeából   és
   Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és  Szidon
   környékéről is  nagy  sokaság  csatlakozott hozzá,  mert  hallották,  hogy
   milyen csodálatos  dolgokat visz  végbe. Jézus  meghagyta  tanítványainak,
   hogy tartsanak készenlétben  egy bárkát a  tömeg tolongása miatt.  Sokakat
   meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott
   körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint
   meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az  Isten
   Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta  nekik, hogy ne híreszteljék,  kicsoda
   ő.
   Mk 3,7-12

   Elmélkedés:

   A farizeusok rosszindulatú  kérdései, vitái és  vádaskodásai mellett  Márk
   evangélista bemutatja az emberek pozitív válaszát is Jézus cselekedeteire.
   A  mai   evangéliumi  részletben   nincs  szó   konkrét  személlyel   való
   párbeszédről, sem gyógyításról,  inkább általánosan foglalja  össze az  Úr
   Jézus mindennapjait.
   Jézus csodái egykor  feltűnést keltettek.  Ez talán  a tisztátalan  lelkek
   kiűzésénél a legszembetűnőbb. Modern korunkban nehezen értjük a  csodákat,
   mert szinte  mindenre tudományos  magyarázatot  keresünk. A  csoda  mindig
   kiszámíthatatlan esemény, olyan amire nem lehet felkészülni. Olyan,  amire
   az ember nem is  gondol. A csoda Isten  beavatkozása a világ, a  természet
   rendjébe, az ember  életébe. Miért  tett Jézus csodákat?  Mit akart  velük
   elérni? Talán  egy  jobb világot?  Ezt  talán túlzás  volna  állítani.  Az
   viszont nem  túlzás,  hogy  egy  új  világot,  amit  keresztényként  Isten
   országának nevezünk. A  mi Urunk  egy olyan  új világot  akar, amelyben  a
   gonosz nem uralkodik többé az ember  felett. A gonosz hatalmát Isten  töri
   meg, aki felszabadítja az embert. Jézus új világában az ember akkor igazán
   ember, ha Istent ismeri el Urának.  Istent és senki mást. E ponton  értjük
   meg,  hogy  minden  csoda  hitre  akarja  ébreszteni  és  Istenhez  akarja
   elvezetni az  embert.  Ha  ezt  megértem és  elfogadom,  már  nem  keresek
   tudományos magyarázatokat a csodákra.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz  utunk.
   Töltsd el szívünket életadó  Lelkeddel, itass át  és végy birtokba  minket
   oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen.  Ragyogj
   át rajtunk, és úgy  élj bennünk, hogy mindenki,  akivel találkozunk, a  Te
   jelenlétedet érezze  meg általunk.  Többé már  ne minket  lássanak,  hanem
   egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan  Te
   ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.