2015. január 20. – Kedd

2015.01.20 07:54

Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai  útközben
   tépdesni kezdték a kalászokat.  Ezért a farizeusok megszólították:  „Nézd,
   olyat tesznek  szombaton,  amit  nem szabad!”  Jézus  ezt  felelte  nekik:
   „Sohasem olvastátok, mit tett  Dávid, amikor társaival együtt  nélkülözött
   és éhezett? Abjatár főpap  idejében bement az Isten  házába, és megette  a
   megszentelt kenyereket,  és  adott belőle  társainak  is, pedig  ezeket  a
   kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta  nekik:
   „A szombat van az emberért, nem  az ember a szombatért. Azért az  Emberfia
   ura a szombatnak is.”
   Mk 2,23-28

   Elmélkedés:

   A böjtre vonatkozó kérdés után  újabb konfliktusról szól az evangélium.  A
   vitához a témát  az szolgáltatja,  hogy Jézus  tanítványai szombati  napon
   kalászokat  téptek  le,  s  azok  termését  megették.  Tevékenységüket   a
   farizeusok munkavégzésnek minősítették, azaz  olyan cselekedetnek, amit  a
   szombati   pihenőnapon   tilos    volt   végezni.   Vélekedésük    roppant
   kicsinyességről  árulkodik.  Mintha  ezen  múlna  a  vallásosság.   Mintha
   rendkívüli  jelentősége   volna  a   dolognak.  Jézus   most  is   megvédi
   tanítványait. Mégpedig nem  úgy, hogy feleslegesnek  minősíti a  szombatra
   vonatkozó előírásokat, hanem  rámutat arra, hogy  az emberek által  hozott
   törvényeket olykor felülírja az élet törvénye, a józan ész parancsa.
   Isten törvényei és parancsai olyanok,  mint az útjelző táblák. Mutatják  a
   helyes irányt  az  ember  számára.  A  farizeusok  is  ismerték  ezeket  a
   törvényeket, de lecövekeltek mellettük. Belekapaszkodtak a táblába és  egy
   tapodtat sem voltak hajlandók lépni.  Itt érezték magukat biztonságban  és
   másokat is arra akartak rávenni, hogy hozzájuk hasonlóan ragaszkodjanak  a
   törvényekhez. De a törvények valójában csak útjelzők és nem végcélok.
   Felismerem-e, hogy Isten  parancsai az üdvösségre  vezetnek? Követem-e  az
   utat, amelyet Isten törvényei mutatnak számomra? Felismerem-e Isten minden
   törvénye hátterében az ő szeretetét?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Urunk, állj mellettünk, oltalmazz minket!
   Mentsd meg a  bajban levőket,  emeld fel az  elesetteket, az  imádkozóknak
   mutasd  meg  magad! Segítsd  a  betegeket,  vezesd  vissza  helyes  útra  a
   tévelygőket! Tápláld az éhezőket, szabadítsd  meg a foglyokat, erősítsd  a
   gyengéket, bátorítsd  a  kishitűeket!  Add, hogy  minden  nép  megismerjen
   téged!
   Szent Kelemen pápa