2015. január 19. – Hétfő

2015.01.19 05:41

 Abban az időben  Keresztelő János tanítványai  és a farizeusok  böjtöltek.
   Ezért néhányan odamentek  Jézushoz és  megkérdezték tőle:  „Miért van  az,
   hogy Keresztelő Jánosnak  és a  farizeusoknak a  tanítványai böjtölnek,  a
   tieid meg  nem  böjtölnek?”  Jézus így  válaszolt:  „Vajon  böjtölhet-e  a
   násznép, míg  velük  van  a  vőlegény? Amíg  a  vőlegény  velük  van,  nem
   böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt.  És
   akkor, azon  a  napon  majd  böjtölnek. Senki  sem  varr  régi  ruhára  új
   szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit,  és
   a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe;  vagy
   ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy.
   Az új bor új tömlőbe való.”
   Mk 2,18-22

   Elmélkedés:

   A korabeli zsidóság  számára a  vallási törvények  évente kötelező  böjtöt
   írtak elő. Ezen  felül természetesen  szabad volt  önként további  böjtöt,
   önmegtagadást  vállalni.   A   farizeusok,   akik   a   törvények   pontos
   megtartásáról voltak ismertek, elöl jártak az önként vállalt  böjtölésben.
   Az  ő  szokásukat  követhették  Keresztelő  János  tanítványai  is.  Jézus
   tanítványai viszont  nem  éltek  ezzel a  lehetőséggel,  miként  erről  ma
   olvasunk az evangéliumban.
   A szövegből nem derül ki, hogy ki nehezményezi azt, hogy Jézus tanítványai
   nem böjtölnek. Amikor Jézus  megvédi tanítványait, akkor  nem a böjtöt,  a
   böjtölést tartja helytelennek, hanem kijelenti, hogy most nem ennek van az
   ideje. A mi  Urunk válaszának  hátterében ott húzódik  a keresztény  ember
   szabadsága, a  lélek szabadsága,  az Istenre  nyitottság szabadsága.  Mert
   minden vallásos cselekedetnek  az adja  meg értékét,  ha szabad  döntésünk
   eredménye.  Akkor  értékes   Isten  szemében,  ha   szabad  akarattal   és
   felelősségünk  tudatában  döntést  hozunk   Isten  mellett  és   vállaljuk
   törvényeinek megtartását.
   A böjttel kapcsolatos választ követően az Úr talányos mondásai következnek
   az új szövetről és az új borról.  Talán itt az ideje, hogy új  tartalommal
   töltsem meg vallásos cselekedeteimet. A  lényeg, hogy minden Isten  iránti
   szeretetből fakadjon.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Világosság Istene!  Köszönetet  mondunk az  igazság  kijelentéséért  Jézus
   Krisztusban a Te  élő Igédben,  amelyet az  apostolok tanításán  keresztül
   kaptunk.  szentlelked   folytassa   megszentelő  munkáját   rajtunk   Fiad
   igazságában,  hogy   vele   egyesülve   növekedhessünk   az   ige   iránti
   elkötelezettségben, és együtt szolgálhassuk  a Te országodat alázatban  és
   szeretetben. Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.