2015. január 17. – Szombat

2015.01.17 08:37

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára.  Nagy
   sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította  őket. Amint Jézus elhaladt a  vám
   mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
   „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
   Később  Jézus   elment   vendégségbe   Lévi  házába.   Ott   Jézussal   és
   tanítványaival  együtt  sok   vámos  és  nyilvános   bűnös  is   asztalhoz
   telepedett, mert sokan oda is  elkísérték. Amikor a farizeusok közül  való
   írástudók látták,  hogy Jézus  együtt eszik  a nyilvános  bűnösökkel és  a
   vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik  és
   iszik a  ti Mesteretek  együtt a  vámosokkal és  a nyilvános  bűnösökkel?”
   Ennek hallatára Jézus  ezt válaszolta nekik:  „Nem az egészségeseknek  van
   szükségük orvosra,  hanem  a betegeknek.  Én  nem azért  jöttem,  hogy  az
   igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”
   Mk 2,13-17

   Elmélkedés:

   A béna  meggyógyítása  és  ehhez kapcsolódóan  bűneinek  megbocsátása  azt
   mutatta a tegnapi evangéliumban, hogy az irgalmas Isten a bűnös ember felé
   fordul, senkit nem zár ki szeretetéből. Ezt a gondolatot erősíti meg a mai
   szövegünkben Lévinek,  a vámosnak  a meghívása,  illetve Jézus  határozott
   kijelentése azzal  kapcsolatban, hogy  a  bűnösöket jött  meghívni,  nekik
   hirdeti a bűnbocsánatot.
   A zsidóság  mindennapjaiban  mély  szakadék húzódott  a  magukat  igaznak,
   törvénytisztelőnek, vallásilag  buzgónak tartók  és a  bűnösök között.  Az
   előbbiek lenézték, megvetették azokat, akiknek bűne nyilvánosságra került.
   Kerülték a velük való érintkezést, illetve bőven megelégedtek azzal,  hogy
   elítéljék a másikat. Jézus teljesen helytelennek tartja ezt a gondolkodást
   és magatartást. Kinek  van joga  ahhoz, hogy  ítéletet mondjon  embertársa
   felett? Senkinek.  Egyedül  Istennek van  joga  ahhoz, hogy  megítélje  az
   emberek cselekedeteit. Jézus látványos  lépéseket tesz a társadalom  által
   bűnösnek tartottak felé, nem törődik a rosszalló közvéleménnyel, szóba áll
   a bűnösökkel, betér házukba. Ezt példázza Lévi története, valamint például
   a templomban  imádkozó farizeus  és vámos  esete (vö.  Lk 18,9-14),  Jézus
   találkozása a  szamariai  asszonnyal (vö.  Jn  4,5-26) és  a  házasságtörő
   asszony története (vö. Jn 8,1-11).
   Jézus azért jött,  hogy a  bűnösöket megtérésre  hívja. Meghallom-e  Jézus
   hívását?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

 

   Isten, akitől minden  élet származik  a maga  gazdag különbözőségében,  Te

   arra hívod  egyházadat, mint  Krisztus testét,  hogy a  szeretetben  eggyé
   váljon. engedd,  hogy igazán  megértsük a  különbözőségben való  egységet,
   hogy arra  törekedjünk,  hogy együtt  prédikáljunk,  együtt építsük  a  te
   bővelkedő szeretetednek országát. sose  felejtsük életünk közös  forrását,
   Jézus Krisztust. A Lélek egységében ezért imádkozunk!