2015. január 14. - Szerda

2015.01.14 05:43

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
   András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is
   Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre
   megszűnt a láza, és szolgált nekik.  Amikor lement a nap és  beesteledett,
   odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
   város ott szorongott  az ajtó  előtt. Jézus  pedig sokakat  meggyógyított,
   akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
   megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
   Másnap  Jézus  kora  hajnalban  felkelt,  kiment  a  házból,  elment   egy
   elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
   Amikor megtalálták, azt  mondták neki:  „Mindenki téged keres!”  De ő  azt
   felelte: „Menjünk  el  máshová,  a szomszédos  helységekbe,  hogy  ott  is
   hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette  az
   evangéliumot  a  zsinagógákban  Galilea  egész  területén,  és  kiűzte  az
   ördögöket.
   Mk 1,29-39

   Elmélkedés:

   A tegnapi evangélium azzal zárult, hogy Jézus tetteinek híre Galilea egész
   vidékén gyorsan elterjedt  (vö. Mk  1,28). Nem  tanításának, hanem  csodás
   gyógyításainak híre járta be a vidéket. Ennek köszönhetően újabb betegeket
   hoznak Jézushoz, most már egyre nagyobb számban. A mai evangéliumi jelenet
   Kafarnaum városában játszódik. Ebben a Genezáreti-tó melletti városban élt
   Péter a családjával. Az  ő házába tér be  Jézus, s amikor tudomást  szerez
   arról, hogy Péter  anyósa beteg, meggyógyítja  őt, majd pedig  mindazokat,
   akiket hozzá visznek.
   A történet  meglepő  fordulatot vesz.  Jézus  visszavonul, egy  kis  időre
   szeretne  eltűnni   a  tömeg   elől.  Nem   akarja  kihasználni   a   nagy
   népszerűséget, nem  akarja  fokozni  a hirtelen  támadt  érdeklődést,  nem
   szeretne  a  figyelem  középpontjában   állni,  hanem  elvonul,  hogy   az
   emberektől távol egyedül legyen és imádkozzon. Pontosabban nem is egyedül,
   hanem együtt legyen  az Atyával  és a  Szentlélekkel. A  másik két  isteni
   személyt külön nem említi a szöveg,  de tudjuk, hogy ha Jézus, a  Fiúisten
   imádkozik, akkor ez  azt jelenti,  hogy az Atyával  s a  Lélekkel van,  ők
   erősítik meg  küldetésében. Az  Atyával, akitől  küldetését kapta,  s  aki
   megerősíti tanítását a csodákkal, és a Lélekkel, aki folyamatosan  eltölti
   őt. Itt értjük meg Jézus titkát, itt ismerjük meg igazi erőforrását.
   Jézus küldetésének  hátterében a  szüntelen imádkozás  rejlik.  Mindennapi
   feladataim teljesítéséhez az imádságot tekintem-e legfőbb erőforrásnak?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd  be szívem sötétségét, és adj  nekem
   igaz hitet, biztos reményt és  tökéletes szeretetet, érzéket és  értelmet,
   Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
   Assisi Szent Ferenc