2015. január 13. - Kedd

2015.01.13 09:02

 Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
   Mindenki nagyon  csodálkozott tanításán,  mert  úgy tanította  őket,  mint
   akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy
   ember, akit  megszállt a  tisztátalan lélek.  Így kiáltozott:  „Mi  közünk
   egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
   vagy: az  Isten Szentje!”  Jézus ráparancsolt:  „Hallgass el,  és menj  ki
   belőle!” A tisztátalan  lélek erre összevissza  rángatta az embert,  aztán
   nagy kiáltással  kiment belőle.  Mindenki  nagyon megdöbbent.  Az  emberek
   egymást kérdezgették:  „Mi  ez? Új  tanítás,  és milyen  hatalmas!  Még  a
   tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El  is
   terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
   Mk 1,21-48

   Elmélkedés:

   Jézus tanítani  kezd,  majd  pedig  meggyógyít  egy  tisztátalan  lélektől
   megszállt  embert.  A  tanítást  és  a  gyógyítást  az  köti  össze,  hogy
   mindkettőben megnyilvánul Jézus szavának  ereje. Olyan hatalommal,  erővel
   beszél, amivel  az  emberek  még nem  találkoztak.  A  korabeli  szokásnak
   megfelelően a tanítás feladata az írástudóké volt, akik jártasak voltak  a
   vallási szövegekben. Ők  ismerték a  mózesi törvényeket  és tanították  az
   embereket azok megtartásának  módjára. Jézust  hallgatva azonnal  feltűnik
   mindenkinek, hogy nem csak beszél, nem megtanult szöveget ismételget,  nem
   jól ismert  tanításokat  sulykol,  hanem egészen  újszerűen  tárja  fel  a
   törvények értelmét. Ez az élmény csodálkozást vált ki a hallgatóságból.
   Csodálkozásukat csak fokozza, hogy Jézus szavainak megvalósító ereje  van.
   Amit kimond,  az megtörténik.  Ha azt  parancsolja az  embert fogva  tartó
   tisztátalan léleknek, hogy távozzon az emberből, akkor az  engedelmeskedik
   neki.  Olyan  ez,  mint  a  teremtő,  isteni  szó.  A  teremtéskor  mindaz
   megvalósul, amit Isten kimond. Jézus  esetében is pontosan ez történik,  s
   ennek köszönhetően az emberek ámulatba  esnek szavának erejétől. A  csodák
   tehát Jézus szavának erejét igazolják, azt bizonyítják.
   Felfedezem-e Jézus  szavának különleges  erejét? Minek  tulajdonítom  ezt?
   Milyen hatással van rám az Úr szava?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Istenem, add, hogy az időt úgy  használjam fel, hogy értékes legyen  földi
   és örök  életem  számára. Óvj  meg  mindnyájunkat ebben  az  újesztendőben
   minden bajtól,  és a  napok, hónapok  múlásával közelebb  kerüljünk  Atyai
   szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.