2015. január 1. – Szűz Mária Isten Anyja (Újév)

2015.01.01 13:22

A pásztorok  sietve  elindultak,  és megtalálták  Máriát,  Józsefet  és  a
   jászolban fekvő  Kisdedet. Miután  látták, elbeszélték  mindazt, amit  már
   korábban  megtudtak  a  Gyermekről.  Aki  csak  hallotta,  csodálkozott  a
   pásztorok elbeszélésén. Mária  pedig szívébe véste  szavaikat, és  gyakran
   elgondolkodott  rajtuk.  A  pásztorok  ezután  hazatértek.  Dicsérték   és
   magasztalták Istent  mindazért, amit  láttak és  hallottak, pontosan  úgy,
   amint (az angyalok) előre  megmondták nekik. Azután  eltelt nyolc nap,  és
   körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet  adták neki, mert így nevezte  őt
   az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.
   Lk 2,16-21

   Elmélkedés:

   Anyai szeretet
   Egy református  ember  mesélte  egyszer,  hogy  egy  ausztriai  kirándulás
   alkalmával a  baráti társaság  egyik tagja  felvetette, hogy  menjenek  be
   Mariazellbe is, mivel ez  nem jelent nagy kitérőt.  Őt és feleségét  ugyan
   nem katolikus hívőként nem nagyon érdekelte e híres Mária-kegyhely, de nem
   akarták elrontani  útitársaik hangulatát,  ezért  nem tiltakoztak.  Még  a
   templomba is  bementek a  többiekkel, ahol  a férfi  igazi  reformátusként
   elcsodálkozott azon, hogy Szűz Máriát és a karján ülő kis Jézust  ábrázoló
   szobrot milyen szép,  aranyhímzéses ruhába öltöztették.  Talán egy  kicsit
   hosszasan állhatott a szobor előtt, mert egyszer csak a felesége  szelíden
   elhúzta onnan, mondván:  „Ne bámuld  már annyira azt  a szobrot!”  Számára
   kissé érthetetlen,  szokatlan  volt a  tiszteletnek  ez a  módja,  amit  a
   katolikusok   egészen   természetesnek   tartanak.   Hazafelé   is    ezen
   gondolkodott, s este is e  megválaszolatlan gondolattal feküdt le.  Amikor
   másnap, vasárnap  reggel  indultak volna  az  istentiszteletre,  hosszasan
   szemlélte, amint  a felesége  felöltöztette  óvodás korú  gyermeküket,  és
   gondosan, odafigyelve  megigazította  rajta a  ruhadarabokat.  A  felesége
   egyszer csak felnézett rá és ezt mondta: „Úgy bámulod ezt a gyereket, mint
   tegnap a  szobrot  Mariazellben.”  Az  esetet  elmesélő  férfi  így  zárta
   történetét: „Tudja, a feleségem nagyon igazat mondott akkor. Mert akkor én
   megértettem, hogy maguk miért tisztelik ennyire Máriát.”
   Egyházunk a mai napon Szűz Máriát, Isten Anyját ünnepli. Szűz Mária iránti
   különleges tiszteletünk alapja  az, hogy  ő az Úr  Jézus édesanyja.  Nyolc
   nappal ezelőtt, karácsonykor az  újszülött gyermekre, Jézusra  figyeltünk,
   ma pedig az ő édesanyjára. Mivel  hitünk szerint Jézus valóságos Isten  és
   valóságos  ember,  és  mivel  benne  az  isteni  és  az  emberi  természet
   elválaszthatatlan egymástól, ezért Máriát jogosan nevezzük Isten Anyjának.
   Fontos tisztáznunk, hogy  Jézus Krisztus  nem Máriától kapta  az ő  isteni
   természetét, hiszen  annak öröktől  fogva részese.  Jézus csak  az  emberi
   természetét kapta  édesanyjától,  Máriától.  Jézus valódi  testet  és  nem
   csupán egy látszólagos testet vett  fel Mária anyaságának köszönhetően.  A
   Szentírásban  több  olyan  kijelentést  találunk,  amely  igazolja   Mária
   istenanyaságának  hitigazságát.  Jézus   születésének  hírüladásakor,   az
   angyali üdvözletkor például Isten hírhozója ezt mondja a názáreti leánynak
   a születendő gyermekről: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli  ereje
   megárnyékoz téged; s  ezért a  Szentet, aki tőled  születik, Isten  Fiának
   fogják hívni” (Lk 1,35). Szent Pál apostol a galatákhoz írt levelében  ezt
   írja: „Amikor  elérkezett az  idők teljessége,  Isten elküldte  Fiát,  aki
   asszonytól született”  (Gal  4,4).  Isten  Fiának,  Jézus  Krisztusnak  az
   édesanyja tehát Szűz Mária volt, akit joggal nevezünk Istenszülőnek, Isten
   Anyjának.
   Miként  az  édesanyák   nagy  szeretettel   és  gondoskodással   fordulnak
   gyermekeikhez,  ugyanígy  Mária,  nem  csupán   az  ő  fia  iránt   érzett
   szeretetet, hanem  felénk  is anyai  szeretettel  fordul. Az  ő  szeretete
   kísérjen minket az esztendő minden napján!
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Mária, minden  édesanyának  példaképe! Az  édesanyákért  és  gyermekeikért
   fordulunk hozzád mai imánkkal. Te jól tudod, hogy az emberi  kapcsolatokat
   mennyire meggyengíti a bűn  és az önzés, s  emiatt mennyire sérülékeny  és
   törékeny a szeretet.  Segítsd az édesanyákat  a gondoskodó szeretetben,  a
   gyermekeket  pedig  a  tiszteletben,  hogy  kialakuljon  és  napról  napra
   erősödjön köztük a szeretet, a ragaszkodás, a törődés és a bizalom. Segíts
   minden nőt, hogy az anyaságban, az anyai hivatásban keresse és találja meg
   élete boldogságát!