2015. február 7. – Szombat

2015.02.07 08:01

Abban  az  időben  az  apostolok  visszatértek  Jézushoz,  és  beszámoltak
   mindarról, amit tettek és  tanítottak. Ő így  szólt hozzájuk: „Gyertek  ti
   is, a pusztaságba egy magányos  helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!”  Mert
   olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük.
   Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy  magukban
   legyenek. De  sokan  látták, amikor  elmentek,  és sokan  megtudták.  Erre
   minden városból  gyalog  odasiettek,  és  megelőzték  őket.  Amikor  Jézus
   kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak,
   mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.
   Mk 6,30-34

   Elmélkedés:

   Fáradhatatlan. A  mai  evangéliumi leírás  szerint  talán ez  a  leginkább
   jellemző Jézus  magatartására, szolgálatára.  Miközben körülötte  mindenki
   fáradt, ő  fáradhatatlanul  végzi feladatát.  A  tanítványok  visszatérnek
   útjukról és beszámolnak Mesterüknek tevékenységükről. Nem tudjuk pontosan,
   hány  napig  vagy  hétig  voltak  távol,  mindenesetre  Jézus   észreveszi
   kimerültségüket, fáradtságukat. Ez utóbbi természetesen arról  tanúskodik,
   hogy küldetésüket nagy lelkesedéssel, odaadással végezték, nem lustán vagy
   kelletlenül. Nem  csoda, ha  elfáradtak, szükségük  van a  pihenésre,  ezt
   szeretné számukra biztosítani Jézus.
   Közben  a  nép  Jézust  keresi.   Nem  a  tanítványok  pihenését   akarják
   megzavarni, hanem  Jézust szeretnék  hallgatni. Láthatjuk,  hogy  napokon,
   heteken  keresztül  kitartanak  mellette.  Akár  nagyobb  távolságokat  is
   képesek megtenni, hogy láthassák, hallhassák őt. Szinte észre sem  veszik,
   hogy nincs ennivalójuk,  mert fontosabb számukra  az Úr tanításának  lelki
   tápláléka. Minderről a csodálatos  kenyérszaporítás esete jól  tanúskodik.
   Nyugodtan állíthatjuk,  hogy az  emberek is  fáradtak, kimerültek,  hiszen
   napokon keresztül  követik Jézust,  kitartanak mellette.  Jézus pedig  nem
   pihen. Fáradhatatlanul  tanít,  mert  tudja, hogy  az  embereket  felüdíti
   szava.
   Mindennapi fárasztó teendőim mellett van-e időm Jézust hallgatni?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Uram, a te  szavadban csodálatos erő,  nagyszerű hatalom rejtőzik.  Egykor
   emberek tömegeit  volt  képes  megmozgatni,  útnak  indítani,  mert  a  te
   szavadra, mint isteni  igazságra voltak  szomjasak az  emberek. A  mennyei
   Atyához való  visszatérésedkor emberekre  bíztad szavadat,  igehirdetőkre,
   akik örömhírként adták tovább mindazt, amit tőled hallottak. Uram,  Jézus,
   ma én  is a  te szavadat  szeretném hallgatni,  a te  szavadnak  szeretnék
   engedelmeskedni, a te  szavadból szeretnék erőt  meríteni, a te  szavadban
   szeretném felfedezni  a remény  forrását, a  te szavadra  szeretném  bízni
   magamat és a te szavadat szeretném hirdetni, mert tudom, hogy a te  szavad
   igazság, a te szavad bölcsesség, a te szavad boldogság, a te szavad  élet,
   a te szavad az örök élet tanítása.