2015. február 5. – Csütörtök

2015.02.05 07:35

Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte
   őket, hatalmat  adva nekik  a  tisztátalan lelkek  felett.  Megparancsolta
   nekik, hogy az útra  ne vigyenek semmit,  csak vándorbotot: sem  kenyeret,
   sem tarisznyát, sem pénzt az  övükben. Sarut kössenek, de két  ruhadarabot
   ne vegyenek magukra.
   Azután így  folytatta:  „Ha valahol  betértek  egy házba,  maradjatok  ott
   addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak
   be és nem  hallgatnak meg  titeket, menjetek  el onnét,  s még  a port  is
   rázzátok  le  lábatokról,  tanúbizonyságul  ellenük.”  Azok  elmentek,   s
   hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg.  Sok ördögöt kiűztek, éAbban  az
   időben: Jézus magához  hívta a tizenkettőt,  és kettesével elküldte  őket,
   hatalmat adva  nekik a  tisztátalan lelkek  felett. Megparancsolta  nekik,
   hogy az  útra ne  vigyenek  semmit, csak  vándorbotot: sem  kenyeret,  sem
   tarisznyát, sem pénzt az  övükben. Sarut kössenek,  de két ruhadarabot  ne
   vegyenek magukra.
   Azután így  folytatta:  „Ha valahol  betértek  egy házba,  maradjatok  ott
   addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak
   be és nem  hallgatnak meg  titeket, menjetek  el onnét,  s még  a port  is
   rázzátok  le  lábatokról,  tanúbizonyságul  ellenük.”  Azok  elmentek,   s
   hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és  olajjal
   megkenve sok  beteget  meggyógyítottak.  s olajjal  megkenve  sok  beteget
   meggyógyítottak.
   Mk 6,7-13

   Elmélkedés:

   Jézus küldetése  az volt,  hogy szavaival  és cselekedeteivel  (csodáival)
   hirdesse Isten országát.  Márk evangélista  úgy mutatja  be a  tanítványok
   missziós útra  küldését,  hogy  ez Jézus  küldetésének  folytatása.  Jézus
   szavaiban és tetteiben  egyaránt észrevehető az  ő isteni ereje,  amelyből
   most átruház a tanítványokra. Az ő nevében, az ő erejével képesek  lesznek
   hasonló csodákra.  Indulásuk előtt  Jézus nevelő  szándékú buzdítást  mond
   nekik. Arra kéri őket, hogy bízzanak abban az erőben és hatalomban,  amely
   tőle származik.  Ne  támaszkodjanak  a  különféle  eszközök  vagy  a  pénz
   nyújtotta  evilági  biztonságra,  hanem  bízzanak  őbenne.  Azt,  hogy   a
   tanítványok valóban megbíztak  Mesterük szavában, tevékenységük  eredménye
   bizonyítja: képesek kiűzni a gonosz lelkeket és meggyógyulnak a betegek.
   Isten országának  egy újabb  titkával találkozunk  itt, tudniillik  azzal,
   hogy Isten emberekre  bízza, hogy  jeleket tegyenek,  Jézus embereket  bíz
   meg, hogy tanítsanak és  gyógyítsanak. Érdemes észrevennünk Jézus  megbízó
   szavának parancs jellegét. A tanítványok nem választhatnak, hogy  indulnak
   vagy sem, hanem örömmel engedelmeskednek az Úr felszólításának. A kor  más
   tanítóinál, a rabbiknál a  tanítvány egy hagyományt  ad tovább, azt,  amit
   megtanul mesterétől. Jézus és tanítványai esetében többről van szó, hiszen
   az Isten  országa  hirdetésében  és  megvalósításában  vállalnak  részt  a
   megbízottak.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Ó,  élet  Ura,  add  meg,   hogy  életünk  minden  szakaszát   ajándékként
   értékeljük, mert telve van további ígéretekkel! Szeretettel valósítsd  meg
   ránk vonatkozó  akaratodat  azáltal,  hogy  mindennap  irgalmas  karjaidba
   veszel minket.
   És  ha  eljön  a  végső  „átmenet”  pillanata,  add,  hogy  derűs  szívvel
   induljunk, nem  sajnálva azt,  amit  magunk mögött  hagyunk, hiszen  ha  a
   hosszú keresés után  Veled találkozhatunk, újra  megtalálunk minden  igazi
   értéket, amit  itt a  földön  megismerhettünk. Akkor  újra  találkozhatunk
   mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.
   II. János Pál pápa