2015. február 27. – Péntek

2015.02.27 07:38

 A hegyi beszédben  Jézus így  szólt tanítványaihoz: Ha  igaz voltotok  nem
   múlja felül az írástudókét és a  farizeusokét, nem juthattok be a  mennyek
   országába. Hallottátok, hogy a  régieknek ezt mondták:  „Ne ölj!” Aki  öl,
   méltó az ítéletre. Én  viszont azt mondom nektek,  hogy méltó az  ítéletre
   mindaz,  aki  haragszik  testvérére.  Aki  azt  mondja  testvérének:   „Te
   esztelen!”,  méltó  a  főtanács  ítéletére.  Aki  pedig  azt  mondja:  „Te
   istentelen!”, méltó  a  kárhozat  tüzére. Ha  tehát  ajándékot  akarsz  az
   oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami  panasza
   van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
   testvéreddel.  Csak  azután  térj   vissza,  hogy  bemutasd   áldozatodat!
   Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor  még úton vagy vele,  nehogy
   átadjon a bírónak,  a bíró pedig  a börtönőrnek, és  a börtönbe  vessenek.
   Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg  nem
   fizeted.
   Mt 5,20-26

   Elmélkedés:

   A  nagyböjti  időszaknak  egyaránt  kell  szolgálnia  az  Istennel  és  az
   embertársainkkal  való  kapcsolatunk,   magatartásunk  megújítását.   Erre
   figyelmeztet a  mai  evangéliumi  részlet,  amelyben  Jézus  a  békülékeny
   lelkületet ajánlja  tanítványai számára.  Embertársunk iránti  haraggal  a
   szívünkben nem méltó Isten  elé állni. Ennek  fényében úgy tekinthetünk  a
   böjtre,  mint  olyan  cselekedetre,  amely  meghozza  szívünk  és  lelkünk
   békességét, a kiengesztelődést Istennel  és a felebaráttal. A  békétlenség
   sok esetben a  mértéktelenségből fakad, abból,  hogy nem tudunk  uralkodni
   önmagunkon. A  böjt  segít minket  abban,  hogy fegyelmezzük  magunkat  és
   uralkodjunk ösztöneinken.  A  böjt  során  felvesszük  a  küzdelmet  káros
   szenvedélyeinkkel és helytelen gondolatainkkal.
   A mai  napon tudatosan  odafigyelek arra,  hogy békesség  töltsön el.  Nem
   veszítem el türelmemet, nem jövök könnyen indulatba, mellőzöm a felesleges
   sietséget. Nem szakítom félbe azt, aki hosszasan meséli nekem örömét  vagy
   gondját, s olyan dolgokra is találok időt, amire máskor csak nehezen.  Nem
   mérgelődök azon,  ha valamiről  lemaradtam, mert  a gondviselő  Isten  nem
   felforgatni akarja életemet, hanem megtanít a békességre, melyből  türelem
   fakad. És ha eltölt Isten békéje, akkor ezt a nyugalmat tudom sugározni  a
   körülöttem lévők felé.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Irgalmas  és  szent  Urunk,  küldj  szüntelenül  új  munkásokat   Országod
   aratásába! Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban  kövessenek
   Téged! Engedd,  hogy  akik  arcodat  szemlélik,  örömmel  válaszoljanak  a
   csodálatos küldetésre,  amelyet rájuk  bíztál, néped  és valamennyi  ember
   javára. Istenünk, aki  az Atyával  és a Szentlélekkel  élsz és  uralkodol,
   most és mindörökké. Ámen.
   II. János Pál pápa