2015. február 24. – Kedd, Szent Mátyás apostol

2015.02.24 07:36

Jézus így tanított az  utolsó vacsorán: „Amint engem  szeret az Atya,  úgy
   szeretlek  én  is  titeket.  Maradjatok   meg  az  én  szeretetemben!   Ha
   megtartjátok  parancsaimat,   megmaradtok  szeretetemben,   ahogy  én   is
   megtartottam Atyám  parancsait, és  megmaradok az  ő szeretetében.  Ezeket
   azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel
   teljes legyen.  Az az  én parancsom,  hogy szeressétek  egymást, amint  én
   szerettelek titeket! Nagyobb szeretete  senkinek sincs annál, mint  annak,
   aki életét  adja barátaiért.  Ti barátaim  vagytok, ha  megteszitek,  amit
   parancsolok nektek. Nem  mondalak titeket többé  szolgának, mert a  szolga
   nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt,
   amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem,
   hanem én választottalak titeket; és  arra rendeltelek, hogy elmenjetek  és
   gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az  én
   nevemben,  megadja  nektek.  Azt  parancsolom  nektek,  hogy   szeressétek
   egymást!”
   Jn 15,9-17

   Elmélkedés:

   Szent Lukács az Apostolok  Cselekedetei írásában részletesen leírja,  hogy
   miként történt az  áruló Júdás  helyébe Mátyás megválasztása,  akit a  mai
   napon ünneplünk. Mátyás  tehát nem  tartozott a  Jézus által  kiválasztott
   Tizenkettő közé, de biztosan ő is az Úr tanítványi körének tagja volt. Ezt
   egyértelműen jelzi  Péter apostolnak  a választás  előtt tartott  beszéde,
   amelyben ezt  mondja: „azok  közül  a férfiak  közül, akik  együtt  voltak
   velünk minden  időben,  amikor  az  Úr  Jézus  közöttünk  járt-kelt”  kell
   kiválasztani valakit (ApCsel 1,21). A  beszéd további részében így  jelöli
   meg az újonnan megválasztandó és természetesen a többi apostol  feladatát:
   „velünk együtt  Krisztus  feltámadásának  tanúja  legyen”  (ApCsel  1,22).
   Minden apostolnak és az ő utódaiknak az a küldetése, hogy az egész világra
   elmenvén hirdessék Krisztus feltámadását és örömhírét.
   Szent Mátyás  napjának evangéliuma  Jézus szeretet-parancsát  tartalmazza.
   Ezt olvassuk:  „Az az  én parancsom,  hogy szeressétek  egymást, amint  én
   szerettelek titeket! Nagyobb szeretete  senkinek sincs annál, mint  annak,
   aki életét adja barátaiért” (Jn 15,12-13). Nem csupán az apostolok,  hanem
   minden keresztény  ember életének  alapja és  forrása Krisztus  szeretete.
   Életünket Istennek  ajánlani  és  az emberek  szolgálatába  állítani  csak
   szeretetből lehet.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely  telve
   van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm  a
   munkakedvet és  hogy mozogni  tudok,  hogy találkozhatom  más  emberekkel.
   Köszönöm az egyedüllétet  és a  pihenést, a  virradatot és  az alkonyt,  a
   nyílt horizontot.  Itt állok,  kezeim telve  vannak ajándékaiddal,  segíts
   nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.