2015. február 21. – Szombat

2015.02.21 08:41

 Amikor Jézus egyszer  Kafarnaumban járt, meglátott  egy Lévi nevű  vámost,
   aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre  fölkelt,
   és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy
   lakomát  rendezett  házában.  Jézussal  együtt  sok  vámos  és  más  ember
   telepedett az  asztalhoz.  A  farizeusok és  az  írástudók  méltatlankodva
   fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az,  hogy ti a vámosokkal meg  a
   bűnösökkel együtt  esztek és  isztok?”  Jézus felelt  meg nekik:  „Nem  az
   egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem,  hogy
   az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
   Lk 5,27-32

   Elmélkedés:

   Az elmúlt napok  böjtölésről szóló  gondolataihoz új szempontot  ad a  mai
   evangélium. Jézus kijelenti: a bűnösöket  jött hívni, hogy megtérjenek.  A
   kijelentés előzménye Lévi (Máté)  meghívása. Egy vámosról  van szó, aki  a
   közvélemény  szerint  bűnös  volt,  az  idegen,  elnyomó,  római   hatalom
   kiszolgálója.  A  vámszedők,  az  adóbehajtók  köztudottan  becsapták   az
   embereket, hogy így nagyobb haszonra tegyenek szert. Jézus ezt a  mindenki
   által megvetett,  lenézett  embert hívja  meg,  mégpedig nem  azért,  hogy
   jóváhagyja bűnös cselekedeteit, hanem hogy kiszólítsa őt bűnös életéből.
   A nagyböjti időszakban Isten minket is kiszólít korábbi, bűnös életünkből.
   Felszólít, hogy kezdjünk új  életet. Ez az időszak  és maga a böjtölés  is
   megtérésünket, lelki újjászületésünket  szolgálja. Itt  megértjük, hogy  a
   böjt az egész ember, a test és a lélek sóvárgása Isten után, a bűnös ember
   vágyakozása a megváltó Isten felé. Böjtölésemmel elismerem bűnösségemet és
   kifejezem készségemet a megtérésre. Böjtölésemmel kifejezem, hogy Istentől
   várom a  szabadítást, a  megváltást,  a felemelkedést,  az  újjászületést.
   Egész testemmel és  lelkemmel kiáltok  a mélységből,  az erőtlenségből,  a
   tehetetlenségből, a sebezhetőségből, a  bűnös élet sötétségéből  Istenhez,
   hogy teremtsen  újjá.  Lelkem  bűnök okozta  sebeit  egyedül  Isten  képes
   begyógyítani.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy
   tanúsíthassuk: Te,  aki mindenek  forrása vagy,  egyedüli forrása  vagy  a
   szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük  neked az Istennek szentelt  élet
   ajándékát, mely  a hitben  téged keres,  s a  maga egyetemes  küldetésében
   mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.