2015. február 19. – Csütörtök

2015.02.19 09:59

Amikor Péter apostol megvallotta,  hogy Jézus a Messiás,  akkor az Úr  így
   szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének,  a
   főpapok és az  írástudók elutasítják, megölik,  de harmadnapra  feltámad.”
   Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki  utánam akar jönni, tagadja meg  magát,
   vegye föl mindennap  a keresztjét,  és úgy  kövessen engem!  Mert aki  meg
   akarja menteni életét, elveszíti azt.  De aki elveszíti életét  énmiattam,
   megmenti azt. Mit  használ az embernek,  ha a egész  világot megnyeri  is,
   önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”
   Lk 9,22-25

   Elmélkedés:

   Jézus így tanít a mai evangéliumban:  „Aki utánam akar jönni, tagadja  meg
   magát, vegye  föl mindennap  a  keresztjét, és  úgy kövessen  engem!”  (Lk
   9,23).  E  kijelentés  egyértelműen  kijelöli  számunkra  nagyböjti  lelki
   utunkat. Nem elégedhetünk meg  azzal, hogy bizonyos ételek  fogyasztásától
   megtartóztatjuk magunkat a böjti időben. Nem lehetünk büszkék magunkra, ha
   hősies küzdelemben sikerült megállnunk, hogy pénteken nem ettünk húst.  De
   az sem  elegendő, ha  az így  megtakarított pénzünkön  élelmet veszünk  és
   valamelyik  karitatív  szervezet  nagyböjti  segélyakciójához  csatlakozva
   felajánljuk azt a szegények javára.
   Újra fel kell fedeznünk  a böjt lelki tartalmát,  miként erről már  tegnap
   szó esett. Újra  fel kell fedeznünk  a böjtöt, mint  hitünk és  imádságunk
   egyik kifejezési formáját, Istenhez való közeledésünk egyik módját. A böjt
   nem lehet öncélú,  nem szakíthatjuk  el az imádságtól  és az  adakozástól,
   mert ez a  három együtt  segíti azt,  hogy helyreálljon  az Istennel  való
   kapcsolatom és megújítsam  embertársaimmal is kapcsolataimat.  A böjt  azt
   jelenti, hogy a testem  és a lelkem együtt  imádkozik, fordul Istenhez.  A
   nagyböjti lelki út  azt jelenti, hogy  felveszem keresztemet és  Krisztust
   követem.  Nagyböjti  lelki  utam  célja,  hogy  megérkezzek  a   megváltás
   helyszínére, ahová  senki más  ember, csak  egyedül a  keresztjét  hordozó
   Krisztus vezethet el engem.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Uram, Istenem!  Jól tudom,  hogy  te minden  ember szívében  elültetted  a
   szeretetet, az  én  szívembe is.  Taníts  engem a  helyes  szeretetre,  az
   önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem
   és minden cselekedetem! A  szeretet mindennapi gyakorlásában találjam  meg
   életem  értelmét!   A  szeretet   törvénye  érintsen   meg  engem   isteni
   kegyelemként!