2015. február 18. – Hamvazószerda

2015.02.18 08:01

A  hegyi   beszédben   Jézus  így   szólt   tanítványaihoz:   Vigyázzatok!
   Jótetteitekkel ne  hivalkodjatok  az emberek  előtt,  mert így  a  mennyei
   Atyától nem kaptok  értük jutalmat.  Amikor tehát  alamizsnát osztasz,  ne
   kürtöltess magad előtt,  mint a  képmutatók teszik a  zsinagógákban és  az
   utcákon, hogy dicsérjék őket az  emberek! Bizony mondom nektek, ezzel  már
   meg is kapták jutalmukat. Amikor te  adsz alamizsnát, ne tudja bal  kezed,
   mit cselekszik a  jobb kezed,  hogy adományod rejtekben  legyen, és  akkor
   Atyád jutalmaz  meg érte,  aki  lát téged  a  rejtekben is.  Amikor  pedig
   imádkoztok, ne  legyetek olyanok,  mint a  képmutatók, akik  szeretnek  az
   emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva  imádkozni!
   Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj
   be a  szobádba, és  zárt  ajtó mögött,  a rejtekben  imádkozzál  Atyádhoz!
   Atyád, aki  a  rejtekben is  lát,  megfizet neked.  Amikor  böjtöltök,  ne
   legyetek mogorvák,  mint  a képmutatók!  Keserű  arcot mutatnak,  hogy  az
   emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már  meg
   is kapták jutalmukat. Amikor te  böjtölsz, illatosítsd be hajadat és  mosd
   meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki
   a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
   Mt 6,1-6.16-18

   Elmélkedés:

   A tavaszi  hónapok  során,  a  húsvét előtti  időben  a  sajtóban  gyakran
   találkozunk fogyókúrareceptekkel, koplalókúra ajánlatokkal,  méregtelenítő
   étrendekkel,  tavaszi   tisztítókúrával   és   hasonlókkal.   Orvosok   és
   táplálkozási szakemberek  hangsúlyozzák ezek  jótékony hatását  az  emberi
   szervezetre. Talán az is elmondható, hogy évről évre egyre többen vannak a
   téma iránt érdeklődők,  folyamatosan gyarapszik  a tavaszi  méregtelenítők
   tábora.
   A vallásos ember a húsvétot megelőző nagyböjti időszakban hasonló dolgokat
   tesz, bizonyos ételeket nem  fogyaszt, és ezt  böjtnek nevezi. A  böjtölés
   vallásos cselekedet,  amely azonban  nem csupán  a testre  irányul,  hanem
   lelki tartalmat is hordoz, a lélek megújulására irányul. Éppen ez a  lelki
   tartalom különbözteti meg a böjtöt a fogyókúrától. Vajon miért figyelt fel
   a világ az  elmúlt években  a tavaszi  méregtelenítés fontosságára?  Talán
   azért,  mert   az   Egyház   kissé  megfeledkezett   a   böjt   évszázados
   hagyományáról? Talán  azért, mert  a  vallásos emberek  életében  háttérbe
   szorult a böjtölés? Ha korunk orvostudománya újra felfedezi és elismeri  a
   böjt jótékony, gyógyító  hatásait, talán  eljött az  ideje, hogy  vallásos
   emberként mi is  felfedezzük a  böjtölés testünket  és lelkünket  gyógyító
   hatását.
   A mai nappal, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Tekintsük ezt  lelki
   útnak!
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk  hivatva,
   hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk.
   És minden  egyes  tagnak öröktől  fogva  meghatároztad a  maga  feladatát,
   számolva minden ember adottságával.
   Ebben a rendben  örök előrelátásoddal részemre  is kijelöltél egy  helyet,
   ahol szolgálnom kell.
   Uram,  készen  állok  erre  a  szolgálatra!  Kívánj  tőlem  akár  csöndes,
   hangtalan munkát,  akár  hősi elszántságot,  nagy  áldozatokat:  követlek,
   Uram!