2015. február 11. – Szerda

2015.02.11 08:13

Jézus egy alkalommal ismét magához hívta  a népet, és így tanította  őket:
   „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be  az
   embert, ami kívülről jut az emberbe;  hanem ami az emberből származik,  az
   szennyezi  be  őt.”  Amikor  Jézus  a  népsokaság  elől  bement  a  házba,
   tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát
   még ti sem  értitek? Nem  tudjátok, hogy amit  megeszik az  ember, az  nem
   szennyezheti be, mert nem a szívébe  jut, hanem a gyomrába, és a  félreeső
   helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.
   Aztán így  folytatta: „Ami  az emberből  ered, az  teszi tisztátalanná  az
   embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat,
   paráznaság, lopás,  gyilkosság,  házasságtörés,  kapzsiság,  rosszindulat,
   csalás, kicsapongás,  irigység, káromlás,  kevélység,  léhaság. Ez  a  sok
   rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”
   Mk 7,14-23

   Elmélkedés:

   A tisztasági törvényekről  a farizeusokkal és  az írástudókkal  folytatott
   vitát követően  Jézus  tanulságokat  fogalmaz  meg  a  nép  számára.  Márk
   evangélista elbeszéléséből úgy  tűnik, hogy a  vitát kezdeményező  vallási
   vezetők eltávoztak.  Nem  a hátuk  mögött  beszél, hiszen  a  nekik  szánt
   kritikát szemtől szembe elmondja. Most  azokhoz kíván a kérdésről  szólni,
   akik szívesen hallgatják  őt. Amíg az  írástudók előtt az  általuk is  jól
   ismert Izajás  próféta  szavaiból  idéz,  addig  a  nép  számára  egyszerű
   szavakkal szól a szív tisztátalanságáról, ami nem külső hatások eredménye,
   hanem az emberben lakó rossz következménye.
   A felsorolt bűnök mindegyike - a paráznaság és a házasságtörés, a lopás és
   a gyilkosság, a kapzsiság, a csalás, az irigység, a káromlás, a  kevélység
   és a léhaság  - az ember  szívéből ered. És  ezekért az ember  személyesen
   felelős. Ezek  a  bűnök eltorzítják  emberségünket  és  istenképiségünket.
   Minden bűn kiindulópontja a bűnös vágy,  a bűnös hajlam, a bűnös  szándék,
   amely később konkrét cselekedetben testesül meg. Ezek a helytelen  vágyak,
   szándékok, indulatok és  hajlamok a  szívünkben születnek meg,  és ha  nem
   teszünk ellene, felerősödnek, eluralkodnak  rajtunk és bűnös  cselekedetek
   megtételéhez vezetnek.
   Imádkozom-e a szívem tisztaságáért? Őrzöm-e tisztaságát?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Könyörülj  rajtam,  Uram  Jézus  Krisztus,  mint  ahogy  a  jobb   latoron
   könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,  testemet,
   becsületemet és minden javamat.
   Oltalmazz engem és szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól,  kártól
   és veszedelemtől. Öld  ki belőlünk  a bűn átkát,  és add,  hogy új  életet
   éljünk!
   Canisius Szent Péter