2015. augusztus 8. – Szombat

2015.08.08 09:11

   Egy alkalommal egy ember járult  Jézushoz, és térdre borulva így  kérlelte
   őt: „Uram,  könyörülj fiamon!  Holdkóros szegény,  és sokat  szenved.  Hol
   tűzbe esik,  hol  meg  vízbe.  Elvittem  tanítványaidhoz,  de  nem  tudták
   meggyógyítani.” Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig
   leszek még veletek?  Meddig tűrjelek titeket?  Hozzátok ide a  gyermeket!”
   Jézus ráparancsolt  az ördögre,  az kiment  belőle, és  a gyermek  azonnal
   meggyógyult.
   Amikor Jézus egyedül  volt, a tanítványok  hozzá mentek, és  megkérdezték:
   „Miért nem tudtuk  mi kiűzni?” Ő  így válaszolt: „Mert  gyönge a  hitetek.
   Bizony, mondom nektek, ha csak akkora  hitetek lesz is, mint a  mustármag,
   és azt mondjátok e hegynek itt: Menj  innét amoda! – átmegy, és semmi  sem
   lesz számotokra lehetetlen.”
   Mt 17,14-20

   Elmélkedés:

   Holdkórosnak és ördögtől megszállottnak  egyaránt nevezi Máté  evangélista
   azt a fiút, akinek meggyógyításáról olvasunk a mai napon. Mai  ismereteink
   szerint valószínűleg epilepsziás  lehetett, legalábbis  az apja  szavaiból
   erre következtethetünk. A gonosztól, az ördögtől való megszállottság  arra
   utal, hogy a régi zsidó  gondolkodás szerint minden testi betegség  mögött
   az erkölcsi  rossz, a  bűn húzódik  meg. A  jelenet azt  mutatja, hogy  az
   orvosok tehetetlenek,  nem  tudták  meggyógyítani a  fiút.  A  tanítványok
   szintén tehetetlenek,  s  ennek  oka  Mesterük  szerint  a  hitetlenségük,
   kicsinyhitűségük. Ezzel szemben  Jézus képes csodát  tenni, hatalma van  a
   betegség felett.
   Első olvasatra  egy csodaelbeszélésről  van  szó, de  a sorok  mögé  nézve
   észrevesszük a  hitre  való buzdítást,  amelyet  a történet  záró  mondása
   erősít meg.  A  hit  csodákra  képes. A  valódi  hit  segítségével  minden
   várakozást és  képzeletet felülmúló  eredményekre képes  az ember.  A  hit
   lényege az  Istennel  való  közösség  és a  neki  való  teljes,  feltétlen
   engedelmesség.
   A szöveg kapcsán  érdemes megfogalmaznunk egy  figyelmeztetést: a hit  nem
   arra  való,   hogy   bármiféle   cselekvést,   közbeavatkozást,   segítést
   kikényszerítsünk Istentől. Lehet, hogy az  isteni segítség a hit  jutalma,
   de nem feltétlenül a hit következménye. Isten akkor segít rajtunk,  amikor
   azt jónak látja.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, add  kegyelmedet, hogy  helyet készítsünk  neked a  szívünkben.  Adj
   erőt, hogy a legelső helyet adjuk neked, s ne száműzzünk az utolsó helyre,
   a feledésbe. Ne engedd,  hogy elvesszünk a  világban, hanem add  fényedet,
   hogy veled egybeforrva alakíthassuk a világot a te terved szerint.
   P.Gerhardt