2015. augusztus 7. – Péntek

2015.08.07 07:15

   Egy alkalommal  Jézus így  szólt tanítványaihoz:  Ha valaki  követni  akar
   engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert  mindaz,
   aki meg akarja menteni életét,  elveszíti azt; és aki énérettem  elveszíti
   életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész  világot
   megnyeri is, de  a lelke  kárt szenved? Mit  is adhatna  az ember  cserébe
   saját lelkéért?  Az Emberfia  pedig el  fog jönni  Atyjának  dicsőségében,
   angyalai kíséretében,  és  megfizet mindenkinek  tettei  szerint.  Bizony,
   mondom nektek: Az itt  állók közül néhányan nem  halnak meg, amíg meg  nem
   látják az Emberfiát, amint eljön országában.
   Mt 16,24-28

   Elmélkedés:

   A Krisztus-követés lényegét  nem mástól, hanem  magától Jézustól  tanuljuk
   meg, aki tőlünk is ugyanazt  kéri, mint amit egykori tanítványaitól:  „Aki
   követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen!”
   (Mt 16,24). A mondás három  lépést, három feladatot tartalmaz.  Önmagunkat
   megtagadni  azt  jelenti,  hogy  saját  elképzeléseinket,  vágyainkat   és
   igényeinket félretesszük egy magasabb eszmény vagy érték érdekében,  jelen
   esetben Isten akaratának teljesítése miatt. Az önmegvalósítást  bálványozó
   és a személyes érvényesülést magasztaló korunkban sokak számára nehéz  ezt
   megérteni, és szinte lehetetlen azt  elképzelni, hogy Istent vagy a  másik
   embert szolgálják életükkel. Jézus viszont  éppen ezt kéri követőitől.  Az
   önzés önmagunk, a szeretet a másik felé fordít minket.
   A másik  elem a  kereszthordozás.  A kereszt  nem  csak a  megváltó  Jézus
   életének kikerülhetetlen  eleme,  hanem  a  miénk  is.  Aki  elutasítja  a
   szenvedéseket, a keresztet, az a Krisztus-követéstől zárkózik el.  Életünk
   során nem keresnünk  kell a  szenvedést, a nélkülözést  vagy a  fájdalmat,
   hanem el kell azt fogadni abban az órában, abban a helyzetben, amikor  azt
   kapjuk  Istentől.  S  végül  harmadikként  a  követés  azt  jelenti,  hogy
   mindenben az Urat utánozzuk, az ő élete a minta számunkra.
   E három lépést naponta meg kell tennem.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Sokan szeretnek téged, Urunk, bár nem tartoznak teljességgel  egyházadhoz.
   Te ajándékoztad meg őket ezzel  a kegyelemmel. Hogy nem tartoznak  egészen
   hozzánk, az rajtunk is  múlik. Azon, hogy nem  mutattuk meg nekik a  szent
   életnek és  az  igazi  szeretetnek diadalmas,  meggyőző  példáját.  Minden
   kereszténnyel együtt kérlek, Urunk, találjuk meg az utat egymáshoz!