2015. augusztus 5. – Szerda

2015.08.05 07:36

   Abban az  időben: Jézus  továbbhaladt. Tirusz  és Szidon  vidékére  vonult
   vissza. És íme, jött  egy arra lakó kánaáni  asszony, és kiáltozva  kérte:
   „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz
   szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai,
   és arra kérték: „Küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk!” Jézus  kijelentette:
   „Az én  küldetésem csak  Izrael házának  elveszett juhaihoz  szól.” Ám  az
   asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: „Uram, segíts rajtam!”  Ő
   így válaszolt:  „Nem  való  elvenni  a gyerekek  kenyerét  és  odadobni  a
   kutyáknak!” Mire az asszony: „Igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami
   lehull gazdájuk asztaláról!” Erre Jézus így szólt hozzá: „Asszony! Nagy  a
   te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!”  És a lánya meggyógyult még  abban
   az órában.
   Mt 15,21-28

   Elmélkedés:

   A csoda és a hit kapcsolatára mutat rá a mai evangélium. Korábban már  szó
   volt arról, hogy a csodák hitet ébresztenek az emberekben Jézus iránt. Aki
   olyan rendkívüli  tettekre képes,  hogy visszaadja  a látás  képességét  a
   vakoknak, a járóképességet a bénáknak vagy  képes a víz tetején járni,  az
   valóban Isten.  Ezekben  az esetekben  a  hit  a csodát  követi,  a  csoda
   ébreszti fel bennük a hitet. Előbb a csoda következik be, amelynek  láttán
   az emberek hinni kezdenek.
   Más esetekben  fordítva  történnek  a dolgok.  Először  a  hit  jelenlétét
   vázolja az evangélista, majd pedig következik a csoda. Az emberek  hitének
   láttán, annak kifejezését követően, mintegy  a hit jutalmaként tesz  Jézus
   csodát. Így  van ez  például a  jerikói vak  esetében, aki  így fejezi  ki
   hitét: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”  Ezt követően nyeri vissza  Jézusnak
   köszönhetően szemevilágát (vö. Lk 18,35-43). Nem véletlenül idézem fel  az
   ő esetét,  hiszen ezekkel  a szavakkal  kéri a  kánaáni asszony  is  Jézus
   segítségét: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia!” (Mt 15,22). Ő nem a maga,
   hanem leánya számára kér gyógyulást, és Jézus kifejezetten arról beszél  a
   történet végén,  hogy  az  asszony nagy  hitét  és  alázatos  viselkedését
   jutalmazta meg a csodával, a leány meggyógyításával.
   Ha hittel és alázattal fordulok Istenhez, ő velem is csodát tesz.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Urunk, te magad mondtad, hogy el fogod küldeni Szentlelkedet, hogy  mindig
   megmaradhassunk a  szeretetben,  s  hogy megtalálhassuk  a  békét.  Amikor
   kizárólag rád hagyatkozom, belátom, hogy te veszed el az én gondjaimat  és
   szorongásaimat, s hogy a békesség és a bizalom tőled származnak.
   J. Zink