2015. augusztus 3. – Hétfő

2015.08.03 11:56

   Abban  az  időben:  Amikor   Jézus  tudomást  szerzett  Keresztelő   János
   haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De
   az emberek megtudták, és a  városokból gyalogszerrel utána indultak  Mikor
   kiszállt, már  nagy  tömeget  látott  ott.  Megesett  rajtuk  a  szíve  és
   meggyógyította  betegeiket.  Amint  beesteledett,  tanítványai   odamentek
   hozzá, és  figyelmeztették: „Sivár  ez a  hely,  és késő  már az  óra  is.
   Bocsásd el a tömeget, hadd  menjenek a falvakba, hogy élelmet  szerezzenek
   maguknak!” Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok
   nekik enni!” Ők ezt felelték: „Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és  két
   halunk.” Mire ő ezt mondta: „Hozzátok ide!” Miután megparancsolta, hogy  a
   tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat,  szemét
   az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta  a
   tanítványoknak, a tanítványok  pedig az embereknek.  Mindannyian ettek  és
   jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal.  Pedig
   mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.
   Mt 14,13-21

   Elmélkedés:

   Az  első  kenyérszaporítás  Máté   szerinti  változatát  olvassuk  a   mai
   evangéliumban.  Az  evangélista  valamivel  később  beszámol  egy  második
   esetről is (vö. Mt 15,32-35), bár egyes szentírástudósok véleménye szerint
   egyetlen esemény kétféle változatáról lehet szó.
   Jézus egyedül szeretne lenni, de az emberek nagy számban keresik őt. Egész
   nap gyógyítja  a hozzá  vitt betegeket,  tanításról nem  tesz említést  az
   evangélista.  Estefelé  tanítványai  megemlítik,   hogy  küldje  haza   az
   embereket, de ő inkább arra kéri övéit, hogy ők adjanak enni a népnek.  Az
   öt kenyér és a két hal még Jézusnak és tanítványainak is kevés, nemhogy  a
   többezres népnek. Ekkor az Úr csodát tesz, megáldja, megszaporítja a kevés
   táplálékot  úgy,  hogy  mindenkinek   bőven  jusson  belőle.  Az   esemény
   bevezetésénél és  annak elbeszélésekor  Máté evangélista  arra  törekszik,
   hogy Jézus cselekedeteiben a  messiási idők jeleit  mutassa be. A  betegek
   gyógyításával Jézus  az  Isten szeretetét  mutatja  fel, aki  irgalmas  az
   emberek iránt. Jézus  a pusztában,  egy kietlen helyen  táplálja a  népet,
   miként az ószövetség  korában, a pusztai  vándorlás idején Isten  mannával
   táplálta a választott népet. A manna-csoda megismétlése szintén a messiási
   idők jele.
   A nép viselkedése tudatosítsa  bennem, hogy ha  keresem Jézust, akkor  nem
   fogja szeretetét megtagadni tőlem.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Mennyei Atyánk! Vigyázz gyermekeinkre, hogy ne tegyenek semmi rosszat,  ha
   egymás között  vannak!  Add, hogy  szívesen  térjenek haza,  örüljenek  és
   szeressék a szülői házat!  Add nekünk, szülőknek,  hogy sikerüljön ezt  az
   otthont szeretetteljessé  tenni, hosszú  ideig megtartani  számukra.  Add,
   hogy ne  félelemmel gondoljanak  ránk, még  akkor sem,  ha valami  rosszat
   tettek. Tartsd meg bizalmukat  irántunk, hogy ez  az otthon mindig  nyitva
   legyen számukra. Add  meg mindnyájunknak,  hogy ez a  ház megmutassa,  mit
   jelent otthon lenni majd a te mennyei házadban.