2015. augusztus 28. – Péntek

2015.08.28 08:32

  Abban az időben Jézus a  következő példabeszédet mondta tanítványainak:  A
   mennyek országa  olyan, mint  az a  tíz szűz,  akik vették  lámpáikat,  és
   kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.  A
   balgák fogták  a lámpásukat,  de  olajat nem  vittek magukkal;  az  okosak
   azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s  ők
   mind elálmosodtak  és  elaludtak.  Az éjszaka  közepén  egyszerre  kiáltás
   hangzott: „Íme,  a vőlegény!  Menjetek eléje!”  Erre a  szüzek  mindnyájan
   fölébredtek, és  felszították lámpásaikat.  A balgák  kérték az  okosakat:
   „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak  ezt
   válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.  Inkább
   menjetek el a kereskedőkhöz, és  vegyetek magatoknak!” Míg azok  vásárolni
   mentek, megérkezett a  vőlegény, és  akik készen voltak,  bementek vele  a
   menyegzőre; az ajtó pedig  bezárult. Később megérkezett  a többi szűz  is.
   Így szóltak:  „Uram,  uram!  Nyiss  ajtót nekünk!”  De  ő  így  válaszolt:
   „Bizony, mondom nektek,  nem ismerlek titeket!”  Virrasszatok tehát,  mert
   nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
   Mt 25,1-13

   Elmélkedés:

   A tíz szűzről szóló példabeszéd témáját illetően az előzményekhez - azaz a
   végső időkről  és  az Úr  érkezéséről  szóló részekhez  -  kapcsolódik  és
   világosan szemlélteti az előrelátók és a felelőtlenek közti különbséget. A
   hasonlat szerint  a várakozó  szüzek  egy része  felkészült arra,  hogy  a
   vőlegény esetleg késik, ezért  olajról is gondoskodtak lámpásaik  számára,
   míg a  többiek  nem  gondoltak  erre.  Miközben  az  utóbbiak  olajszerzés
   céljából elhagyták egy  időre a  számukra kijelölt  helyet, megérkezett  a
   vőlegény, s az előrelátóak bemehettek vele az ünnepségre. A balgák  utólag
   már hiába próbálkoztak, nem nyertek bebocsátást.
   Itt  is  arról  van  szó,  hogy  az  Istennel  való  találkozás  pillanata
   megismételhetetlen. Nem  kapunk  újabb lehetőséget,  hanem  földi  életünk
   idejét kell helyesen felhasználnunk.  Ostobák és felelőtlenek vagyunk,  ha
   alábecsüljük  az  Úrral  való   találkozás  jelentőségét.  A   hagyományos
   magyarázat szerint  a  példázatban  az  olaj  az  emberi  jócselekedeteket
   jelképezi, azaz az érdemszerzésnek megvan a maga ideje, ez az idő  azonban
   le fog zárulni. Tévedés  volna azt gondolnunk, hogy  az üdvösséghez az  is
   elegendő lesz, ha  az utolsó  pillanatban rendbe  szedjük magunkat,  addig
   viszont nyugodtan tétlenkedhetünk. Az ügyeskedőknek nem sok esélyük lesz a
   mindenkor igazságos Istennel szemben.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Kereszt alatt állni, és még a legértelmetlenebb eseménynél sem veszteni el
   fejünket és  hitünket:  eszközöld  ki számunkra,  Fájdalmas  Anya!  Segíts
   valamit megsejteni abból a titokból, hogy mi magunk is – hozzád  hasonlóan
   –  szenvedésünkkel  és  áldozatunkkal   mások  üdvére  lehetünk   szenvedő
   Üdvözítőnkkel egyesülve.
   O. Hophan