2015. augusztus 25. – Kedd

2015.08.25 08:34

   Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj,  nektek,
   képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és
   a köményből, de elhanyagoljátok azt,  ami a legfontosabb a törvényben:  az
   igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat
   sem  szabad  elhanyagolni!  Vak  vezetők!  Megszűritek  a  szúnyogot,   de
   lenyelitek a  tevét.  Jaj,  nektek,  képmutató  írástudók  és  farizeusok!
   Megtisztítjátok a  pohár és  a tál  külsejét, belül  azonban tele  vagytok
   kapzsisággal és  tisztátalansággal. Vak  farizeus! Tisztítsd  meg előbb  a
   pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
   Mt 23,23-26

   Elmélkedés:

   A mai  evangéliumi részben  is  azt látjuk,  hogy Jézus  nyíltan,  szemtől
   szembe  megmondja   véleményét   a  farizeusoknak   és   az   írástudóknak
   vallásosságukról, és  nem  a  hátuk  mögött  kritizálja  őket.  Ne  csupán
   vádbeszédként értékeljük  szavait, még  ha ők  annak idején  vádaskodásnak
   tartották is  azt, hanem  vegyük észre  az Úr  beszédstílusában a  jobbító
   szándékot,  a  méltatlankodást,  a  csalódottságot,  a  sajnálkozást,   az
   elkeseredettséget. Többet vár  tőlük, mint amit  tesznek. Jól tudja,  hogy
   képesek volnának az igaz vallásosságra, de mégis a kétszínűség csapdájában
   vergődnek. Mint ilyen  helyzetben bármelyikünk, Jézus  is kemény  szavakat
   használ, amely elkeseredettségének a jele. Szeretné, ha figyelmeztetésének
   címzettjei  végre  észrevennék  hibáikat,  beismernék  bűneiket,  és   nem
   ámítanák tovább magukat azzal, hogy ők a helyes vallásosság képviselői  és
   megélői.  Magatartásuk,  vallási  cselekedeteik  és  egész  életük  csupán
   képmutatás, színlelés  és hamisság.  Nincs bennük  őszinteség és  hiányzik
   belőlük az  Isten  igazi szeretete.  A  külsőség és  a  látszat  fontosabb
   számukra, mint a szívük mélyén lakó szándék.
   A farizeusi lelkület engem is megkísért. Ha ezt nem veszem tudomásul  vagy
   nem akarom elhinni,  akkor máris  csapdába estem. Az  igaz vallásosság,  a
   tiszta szeretet és a bűnbánat vezet engem Isten felé.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Jóságos Atyánk! Az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket.
   Kérünk, add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és  bizalmunkat
   mindig megőrizzük irántad.