2015. augusztus 17. – Hétfő

2015.08.17 09:37

  Egy alkalommal Jézushoz járult egy  gazdag ifjú, és megkérdezte:  „Mester,
   mi jót kell  tennem, hogy eljussak  az örök életre?”  Jézus így  válaszolt
   neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig  el
   akarsz jutni  az  életre,  tartsd  meg  a  parancsokat!”  Az  ifjú  tovább
   kérdezte: „Melyeket?”  Jézus felsorolta:  „Ne ölj,  ne paráználkodjál,  ne
   lopj, hamisan  ne tanúskodjál,  atyádat és  anyádat tiszteld,  és  szeresd
   felebarátodat úgy, mint önmagadat!” Az  ifjú erre kijelentette: „Ezt  mind
   megtartottam. Mit kell még tennem?” Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz
   lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között,  így
   kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem!” Ennek hallatára az
   ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt.
   Mt 19,16-22

   Elmélkedés:

   A mai evangéliumi történet nem  példabeszéd, nem egy kitalált eset,  hanem
   minden okunk  megvan arra,  hogy  egy valóságban  megtörtént  találkozásra
   gondoljunk. A gazdag ifjú ezt kérdezi:  „Mester, mi jót kell tennem,  hogy
   eljussak az örök életre?” (Mt  19,16). Jézus a fontosabb mózesi  törvények
   felsorolásával válaszol,  majd  pedig a  tökéletesség  magasabb  formájára
   hívja meg az  ifjút, amikor  vagyonának eladására és  a szegényeknek  való
   odaadására szólítja fel őt. Sajnos ez utóbbira ő képtelen, ezért szomorúan
   eltávozik.
   Bár a  találkozás rossz  fordulatot vesz,  mégis pozitív  üzenetet  hordoz
   számunkra. Elsőként  érdemes odafigyelnünk  arra,  hogy az  ifjú  Jézushoz
   fordul kérdésével.  Olyan  személynek tartja  őt,  aki meg  tudja  mutatni
   számára  az  örök  élet  felé  vezető  utat.  Másodszor:  az  ifjúban  van
   valamiféle elégedetlenség önmagával és saját vallásosságával szemben.  Bár
   saját szavai  szerint  megtartja  a törvényeket,  mégis  mindezt  kevésnek
   tartja, többet szeretne tenni, és megvan benne a készség, hogy  elinduljon
   a Jézus által  mutatott úton. Harmadszor  pedig ott él  a szíve mélyén  az
   örök élet vágya, arra is gondol, ami a földi élet után lesz.
   Ezek az alapvető szempontok segítsenek minket abban, hogy Jézus  vezetését
   kérjük az  örök élet  útján!  Csak meg  ne  akadályozzon ebben  minket  az
   evilági vagyon és a földi kincsek szeretete!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Tudom,  Istenem,  hogy  minél   jobban  közeledem  hozzád,  annál   inkább
   részesedem a  te jóságodból.  A  szentek a  te közeledben  váltak  annyira
   tökéletes emberré, mert  szüntelenül találkoztak veled.  Te vagy, Uram,  a
   végtelen jóság, az örök  türelem és a  mérhetetlen irgalmasság. Add,  hogy
   mindig jobban hasonlítsak hozzád!
   J. Schorderet