2015. augusztus 12. – Szerda

2015.08.12 07:57

   Jézus egy  alkalommal  így  oktatta tanítványait:  Ha  testvéred  vétkezik
   ellened,  menj,  és  figyelmeztesd   őt  négyszemközt!  Ha  hallgat   rád,
   megnyerted testvéredet. Ha  azonban nem hallgat  rád, vigyél magaddal  egy
   vagy két társat, hogy  kettőnek a tanúbizonysága  vagy háromé tanúsítsa  a
   dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd  meg a hívek közösségének! Ha a  hívek
   közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
   Bizony, mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a  mennyben
   is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És  bizony,
   mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy
   kérik, megkapják  azt  mennyei  Atyámtól. Mert  ahol  ketten  vagy  hárman
   összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
   Mt 18,15-20

   Elmélkedés:

   A tegnapi rész folytatásaként ismét a közösség életét irányító szabályokat
   fogalmaz meg Jézus.  Az Úr  szájából elhangzó  kijelentések arra  utalnak,
   hogy  az  evangélium   megírásának  idején,  azaz   néhány  évtizeddel   a
   Krisztus-eseményt követően már vannak keresztény közösségek, s ezek  élete
   nem  mentes   a  nézeteltérésektől.   A  krisztusi   közösség  tagjai   az
   életszentségre törekszenek, de  nem szentek,  ők is  követnek el  hibákat,
   bűnöket. Jézus  tanácsai  arra  vonatkoznak, hogy  az  ilyen  helyzetekben
   miként kell viselkedni, szem előtt tartva a másik javulását.
   A tanítás így kezdődik:  „ha testvéred vétkezik  ellened” (Mt 18,15).  Úgy
   tűnik, hogy  itt két  személy közti  esetről, sértésről,  bűnről van  szó.
   Néhány  régi  Szentírásban  viszont  hiányzik  az  „ellened”  szó,   tehát
   általánosabb a megfogalmazás, azaz a sértés, a bűn nem konkrétan egy másik
   személyt érint,  hanem  akár  többeket, a  közösséget  is.  Mindez  jobban
   illeszkedik abba a sorozatba, amit Máté evangélista összefoglal a közösség
   életére vonatkozóan, s  ennek fényében  jobban érthető az  is, hogy  miért
   tartozik a vitás kérdés eldöntése a közösség illetékességébe.
   Személyes bűneinknek van közösségi vonatkozása  is, mert azok rossz  fényt
   vetnek a  közösségre,  az  Egyházra, amelyhez  tartozunk.  Fogadjuk  el  a
   közösség tagjainak szeretetteljes figyelmeztetését!
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Élő Isten,  jöjj és  alakítsd lelkünket  Lelked templomává.  Szentelj  meg
   minket,   Urunk!   Kereszteld   meg   egyházadat   a   Tűzzel,   hogy   az
   egyházszakadások megszűnjenek,  és egyházad,  mint az  igazság oszlopa  és
   támasza álljon a földön. Áraszd  mindnyájunkra a Szentlélek adományait:  a
   testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a jóságos türelmet!