2015. augusztus 10. – Hétfő

2015.08.10 07:35

  Galileai útjuk során  Jézus ezt  mondta tanítványainak:  „Az Emberfiát  az
   emberek kezébe fogják adni. Megölik  őt, de harmadnapra feltámad.” Erre  a
   tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az  adószedők
   Péterhez  fordultak,  és   megkérdezték:  „A  ti   Mesteretek  nem   fizet
   templomadót?” –  „De  igen” –  felelte.  Amikor belépett  a  házba,  Jézus
   megelőzte őt  kérdésével: „Mit  gondolsz, Simon,  a földi  királyok  kitől
   szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?” „Az idegenektől” –
   felelte Péter. Erre Jézus így szólt:  „A fiak tehát mentesek. De hogy  meg
   ne botránkoztassuk őket, menj  ki a tóra, vess  horgot, és az első  halat,
   amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját: találsz benne egy pénzdarabot.
   Vedd ki és add oda nekik értem és érted!”
   Mt 17,22-27

   Elmélkedés:

   A mai evangélium azzal a jelenettel kezdődik, hogy Jézus másodszor  beszél
   tanítványainak a rá  váró szenvedésekről és  halálról. Az első  jövendölés
   Péter heves ellenkezését váltotta ki (vö.  Mt 16,21-27), a mostani után  a
   tanítványok reakcióját Máté evangélista így írja le: „igen elszomorodtak.”
   Elszomorodásuk azt jelzi,  hogy kezdik komolyan  venni azt, amit  Mesterük
   saját sorsáról mond nekik.
   A szenvedés  megjövendölése során  érdekes kifejezéssel  találkozunk:  „az
   Emberfiát az  emberek  kezébe fogják  adni,”  vagy más  fordításokban  így
   szerepel: „az Emberfia az emberek  kezébe adatik” (Mt 17,22). Azt  könnyen
   kitaláljuk, hogy  kiknek  a kezébe  adják,  tudniillik azok  kezébe,  akik
   bántalmazzák és  megölik.  De ki  adja  az Emberfiát  az  emberek  kezébe?
   Először is gondolhatunk az áruló  Júdásra, aki a hatóságokat segíti  Jézus
   elfogásában. Másodszor a zsidó vallási  vezetőkre, a főtanács tagjaira  és
   az általuk felhergelt néptömegre, akik Jézus halálát követelik és  átadják
   őt Pilátusnak, a  helytartónak, illetve a  római hatóságoknak.  Harmadszor
   pedig gondolhatunk az Istenre, a mennyei Atyára, aki megengedi, hogy  Fiát
   az emberek  bántalmazzák  és  megöljék,  mert  így  kívánja  a  megváltást
   véghezvinni.
   Az emberi  rossz  szándékok  mögött mindig  ott  húzódik  Isten  megváltó,
   üdvözítő terve. Figyelek-e rá, észreveszem-e?
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Te, aki fölöttünk  vagy, aki egy  vagy közülünk, aki  vagy, és bennünk  is
   vagy: add,  hogy  mindenki  lásson  bennem  is!  Hadd  készítsem  az  utat
   számodra, s köszönjem meg azt is, ami közben ellenem van, de mások gondját
   ne felejtsem!  Tarts meg  szeretetedben, ahogy  elvárod, hogy  másokat  is
   megtartsak abban. Legyen bennem minden a te dicsőségedre, ne engedd,  hogy
   bármikor is kétségbe essem! Mert a te kezedben vagyok, benned csak erőt és
   jóságot találok.
   D. Hammarskjöld