2015. augusztus 1. – Szombat

2015.08.01 07:12

   Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló
   híreket, azt  mondta szolgáinak:  „Ez  Keresztelő János:  ő támadt  fel  a
   halálból, azért van ilyen csodatevő  ereje.” Heródes ugyanis annak  idején
   elfogatta Jánost, bilincsbe  verette és börtönbe  vetette Heródiás  miatt,
   aki fivérének,  Fülöpnek a  felesége volt.  János ugyanis  figyelmeztette:
   „Nem szabad  őt feleségül  venned!” Heródes  emiatt ki  akarta  végeztetni
   Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor  Heródesnek
   születésnapja volt, Heródiás  leánya a vendégek  előtt táncolt. Ez  nagyon
   megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér,  megadja
   neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem  egy
   tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a
   jelenlevő vendégek miatt megparancsolta,  hogy adják oda neki  (Keresztelő
   János fejét).  Erre  elküldvén  lefejeztette  Jánost  a  börtönben.  Fejét
   elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.  Akkor
   János tanítványai  eljöttek, elvitték  a holttestet,  és eltemették.  Majd
   felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
   Mt 14,1-12

   Elmélkedés:

   Máté evangélista Jézus nyilvános  működésének idejéből nem csak  tanítását
   és gyógyításait, azaz eredményes fellépését mutatja be, hanem azt is, hogy
   sorra színre lépnek  ellenfelei. Tegnap a  názáretiekről hallottunk,  akik
   hitetlenül elutasították  őt. Ma  pedig Heródes  Antipász, mint  a  világi
   hatalom képviselője  áll  előttünk, a  későbbiekben  pedig jönnek  majd  a
   vallási vezetők, az írástudók és a farizeusok.
   Heródes Antipász Galilea negyedes  fejedelme volt, személye nem  keverendő
   össze  apjával,  Heródes  királlyal,  aki  évtizedekkel  korábban,   Jézus
   születésének  idején   irányította   az   országot.  A   mai   részlet   a
   kegyetlenségeiről   elhíresült   Heródes   Antipász   egyik   legszörnyűbb
   cselekedetét,  Keresztelő  János  kivégzését  mutatja  be.  A   Keresztelő
   figyelmeztette őt  erkölcstelen életvitelére,  tudniillik arra,  hogy  nem
   szabad feleségül  vennie testvérének  feleségét. A  figyelmeztetés nem  az
   uralkodónak fájhatott  a legjobban,  hanem feleségének,  Heródiásnak,  aki
   csak a megfelelő alkalmat várhatta, hogy megszabaduljon Jánostól.
   János személyével  kapcsolatban  meg  kell  említenünk,  ami  aztán  Jézus
   tanítását is jellemzi, hogy nem csupán általánosságban beszél a bűnről  és
   ítéli el azt, hanem szembesíti a bűnösöket saját bűnükkel. Mindez  azonban
   nem a bűnös elítélésének jegyében történik, hanem azzal a szándékkal, hogy
   a megtérésre, a bűnbánatra vezesse.
   © Horváth István Sándor
    
    

   Imádság:

   Uram, ismered kívánságaimat és igényeimet. Sok dolog után kiált a  szívem,
   és mégis csak egy a szükséges.  Taníts meg arra, hogy vágyaim mindenben  a
   lényegre törekedjenek. Akkor majd vágyaim szomját is csillapítod; szem nem
   látta, fül  nem hallotta,  emberi  szívbe még  nem  hatolt bele  az,  amit
   azoknak készítettél, akik szeretnek téged.