2015. április 25. – Szombat, Szent Márk evangélista

2015.04.25 09:14

 Abban az időben:  Jézus megjelent  a Tizenegynek, és  így szólt  hozzájuk:
   „Menjetek el  az  egész világra,  és  hirdessétek az  evangéliumot  minden
   teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
   elkárhozik. A híveket ezek  a jelek fogják  kísérni: A nevemben  ördögöket
   űznek ki,  új nyelveken  beszélnek,  kígyókat vehetnek  a kezükbe,  és  ha
   valami mérget isznak, nem  árt nekik. Ráteszik a  kezüket a betegekre,  és
   azok  meggyógyulnak.”  Az   Úr  Jézus,  miután   ezeket  elmondta   nekik,
   felvétetett a  mennybe,  és helyet  foglalt  az Isten  jobbján.  Ők  pedig
   elmentek,  és   mindenütt  hirdették   az  evangéliumot.   Az  Úr   együtt
   munkálkodott velük,  és  az  igehirdetést  megerősítette  a  jelek  által,
   amelyek kísérték őket.
   Mk 16,15-20

   Elmélkedés:

   Az újszövetségi  Szentírás sorrendje  szerint a  második evangélium  Szent
   Márk írása, amely  azonban időrendben  a legkorábban  keletkezett. Mind  a
   négy evangélium esetében megfigyelhetünk  sajátos szempontokat, amelyek  a
   szerzőt vezették.  Ma Szent  Márk  evangélista ünnepén  foglaljuk  röviden
   össze, milyen szándék vezette őt művének megírásakor.
   Amikor  Márk  megírja  evangéliumát,   azaz  mintegy  25  évvel   Krisztus
   feltámadása után, már léteznek krisztusi közösségek. E közösségek  tagjait
   szeretné megerősíteni  a  hitben.  A  hit  két  pilléren  nyugszik:  Jézus
   kereszthalálán  és  feltámadásán,  amelyek  meghozták  az  emberiségnek  a
   megváltást és az üdvösséget. Az első keresztények nem csupán a hit  örömét
   tapasztalták meg, hanem azt is, hogy hitük miatt üldözések érik őket. Márk
   fel akarja készíteni a keresztényeket a rájuk váró üldözésekre, meg akarja
   őket  erősíteni  hitükben,  bátorít  a  helytállásra  és  a  hitben   való
   kitartásra. Az üldözések és a világ kísértései megingathatják az embereket
   a hitben, de ennek ellen lehet állni Isten segítségével.
   Miként az első krisztusi  közösség számára, ugyanúgy a  mi számunkra is  a
   hit megerősödését  szolgálja  az  evangélium  naponkénti  olvasása.  Benne
   megtalálom az öröm, a megváltás, az  üdvösség, a kegyelem és a hit  tiszta
   forrását.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Istenünk, Te  örömmel ajándékozod  meg az  embereket, és  azt várod,  hogy
   örömben éljenek, mert a te világod  öröm és boldogság. Űzd el lelkemből  a
   szomorúságot. Adj gondolataimnak  szárnyat, és vedd  el tőlem a  gondokat.
   Azért is  könyörgök több  örömért, hogy  másokat is  örömre  hangolhassak.
   Amen.