2015. április 11. – Szombat

2015.04.11 10:23

 Miután húsvétvasárnap reggel  Jézus feltámadt,  először Mária  Magdolnának
   jelent meg, akiből  hét ördögöt űzött  ki. Magdolna elment,  és elvitte  a
   hírt  a  gyászoló  és  szomorkodó  tanítványoknak.  Amikor  a  tanítványok
   meghallották, hogy Jézus  él, és  hogy Magdolna  látta őt,  nem hitték  el
   neki. Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor
   vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de  ők
   nekik sem  hittek.  Végül  megjelent Jézus  a  tizenegynek,  amikor  éppen
   asztalnál ültek. Szemükre  vetette hitetlenségüket és  keményszívűségüket,
   hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt
   hozzájuk: „Menjetek el  az egész világra,  és hirdessétek az  evangéliumot
   minden teremtménynek!”
   Mk 16,9-15

   Elmélkedés:

   Rövid, tényszerű  felsorolást olvasunk  a  mai evangéliumban  arról,  hogy
   kiknek jelent meg  feltámadását követően Jézus.  Elsőként Mária  Magdolnát
   említi, aki húsvét hajnalban találkozott  a Feltámadottal és elmondta  ezt
   az apostoloknak, akik kételkedve fogadták mindezt. Ezután a két  tanítvány
   következik, akikkel útközben találkozott Jézus. Ők minden bizonnyal  azok,
   akikhez az Emmausz felé vezető úton csatlakozott, s akik a  kenyértörésben
   ismerték fel  őt. A  felsorolást  a tizenegy  apostol zárja,  akik  együtt
   voltak, amikor megjelent nekik az Úr.
   E tényszerű  felsorolás lejegyzésénél  Márk evangélistát  elsősorban az  a
   szándék vezethette, hogy a feltámadás tényét igazolja. Ennyi ember már nem
   képzelődhet, ennyien már nem  állíthatják egymástól függetlenül  ugyanazt,
   hogy élőként látták a néhány nappal korábban kereszten meghaló Jézust.
   Az evangélista  másik indítéka  az lehetett,  hogy bátorítsa  az  olvasót,
   minket, akik néha  kételkedünk. A felsorolt  példák, főként az  apostoloké
   azt igazolja, hogy  az egykori  tanúk is kételkedtek  kezdetben és  lassan
   léptek a hit útjára.
   A harmadik lényeges  mozzanat a feltámadt  Krisztustól kapott új  küldetés
   bemutatása. Elmenni a világba és mindenhol hirdetni Krisztus evangéliumát,
   örömhírét. Ez volt az egykori tanúk feladata és ez az én küldetésem is.
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Istenünk,  egyszülött  Fiad  magára  vette  természetünket,  ember-testben
   jelent meg  közöttünk:  segíts,  kérünk, hogy  akit  magunkhoz  hasonlónak
   ismerünk meg  a  test  külső  formája  szerint,  annak  erejéből  belsőleg
   újjászülessünk. Amen.