2014. november 28. – Péntek

2014.11.28 08:00

   Abban az  időben  Jézus  a  következő  hasonlatot  mondta  tanítványainak:
   „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már  hajtanak,
   tudjátok, hogy közel  van a nyár.  Ugyanígy ti is,  amikor látjátok,  hogy
   mindez bekövetkezik,  tudjátok  meg,  hogy közel  van  az  Isten  országa.
   Bizony, mondom nektek:  Nem múlik el  ez a nemzedék,  amíg mindez meg  nem
   történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
   Lk 21,29-33

   Elmélkedés:

   „Ég és föld elmúlnak, de  az én igéim el nem  múlnak” (Lk 21,33) –  mondja
   Jézus az evangéliumban. Nem csupán arra vonatkozhat ez a kijelentés,  hogy
   a világ elmúlása után is igazság marad az ő tanítása, hanem arra is,  hogy
   ebben a  világban  minden  kor  embere  számára  érvényes  és  időszerű  a
   krisztusi tanítás. Jézus  tanításának hallgatására  és megtartására  azért
   van szükségünk, mert  ezek az  örök élet igéi  számunkra. Aki  megszívleli
   mindazt, amit Jézus mond, és annak megvalósítására törekszik, az örök élet
   és a mennyei  Atya felé vezető  úton jár. Vannak  olyan emberek, akik  nem
   hallgatják  szívesen  Jézust,  és  letérnek  erről  az  útról.  A  tanítás
   elfogadása vagy  elutasítása, illetve  annak megvalósítása  vagy  elvetése
   döntő fontosságú számunkra az üdvösség elnyerése szempontjából.
   Amikor  a  csodálatos  kenyérszaporítást  követően  Jézus  az  örök   élet
   kenyeréről beszél Kafarnaumban, a beszéd után sokan elhagyják, nem követik
   őt többé. Ekkor megkérdezi tanítványait,  hogy ők is el akarják-e  hagyni?
   Péter apostol a következőket válaszolja: „Hová mennénk, Uram? Az örök élet
   igéi tenálad vannak” (Jn 6,68).
   Mit tanít  nekünk  Péter  vallomása? Szükségünk  van  arra,  hogy  naponta
   táplálkozzunk az  örök élet  kenyerével  és az  örök élet  tanításával.  A
   szentmisén  lehetőleg  minden  alkalommal  járuljunk  szentáldozáshoz,  és
   olvassuk rendszeresen az evangéliumot! Hová jutnánk nélkülük?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   A fény csak  belőled árad,  ó, Jézus,  nem belőlünk.  Te ragyogsz  rajtunk
   keresztül  mások   felé.  Hadd   dicsőítsünk   Téged,  ahogyan   neked   a
   legkedvesebb,  fényedet  árasztva  azokra,  akik  köröttünk  élnek.   Hadd
   hirdessünk  Téged  szavak  nélkül,  életünk  példájával,  annak  megragadó
   erejével,  amit   Érted  cselekszünk,   szívünk  Irántad   érzett   teljes
   szeretetének minden jelével.
   Boldog Kalkuttai Teréz