2014. November 27. Csütörtök

2014.11.27 13:56

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.

Lk. 21, 20 - 28)

Elmélkedés:

Jézusnak az utolsó ítéletről mondott szavai kettős hatást váltanak ki bennünk. Az embert egyrészt félelem fogja el azokat a rettenetes dolgokat hallva, amelyek be fognak következni, másrészt öröm tölti el amiatt, hogy eljön az Emberfia. Vajon melyik érzés erősebb? Vajon képes-e a közelgő üdvösség reménye legyőzni félelmeinket? Aki hűséggel kitart Jézus mellett, nyugodt lelkiismerettel várhatja az Úr eljövetelét. Érkezése, bár valóban félelmetes jelek kíséretében fog bekövetkezni, mégis nagy örömet hoz mindazok életébe, akik várják megváltásuk napját. Ne engedjünk a félelem kísértésének!
Az evangéliumi leírás szerint Krisztus második eljövetele igencsak látványos lesz. Látni lehet majd városok pusztulását. Látni lehet különös jeleket az égitesteken. Látni lehet majd mindent, ami a világgal és az emberekkel történik. S végül látni lehet a dicsőséggel és hatalommal érkező Jézust. Semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy mindezt azok is látni fogják, akik most nem akarnak látni, s szemüket elhomályosítja a bűnös élet vagy elkápráztatja a világ varázsa. A tisztánlátás ideje lesz ez mindannyiunk számára, amikor saját földi életünket is látni fogjuk, visszatekinthetünk rá. A bűnösök számára ezzel véget is ér a látnivalók sora, ennél többet nem láthatnak. Az igazak viszont megláthatják az Istent és vele élhetnek az örökkévalóságban.
© Horváth István Sándor

Ima:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.