2014. december 4. - Csütörtök

2014.12.04 11:57

 A hegyi beszédben  Jézus így  szólt tanítványaihoz: „Nem  mindaz, aki  azt
   mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
   teljesíti mennyei Atyám akaratát.  Aki hallgatja tanításomat, és  tettekre
   is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
   a zápor, ömlött az  ár, süvöltött a  szél és rázúdult a  házra, de az  nem
   dőlt össze,  mert  sziklára  épült.  Mindaz  pedig,  aki  hallgatja  ugyan
   tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki  házát
   homokra építette.  Szakadt a  zápor, ömlött  az ár,  süvöltött a  szél  és
   rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”
   Mt 7,21.24-27

   Elmélkedés:

   A mai evangéliumi részlet a homokra és sziklára épült házról szól. A vihar
   idején a homokra épült ház könnyedén összeomlik, míg a szikla alapra épült
   kiállja az  időjárás viszontagságait.  Jézus  ezzel a  nagyon  szemléletes
   példázattal mutatja  be  azokat,  akik  nem  váltják  tettekre  tanítását,
   illetve azokat, akik tanítása szerint élnek. A példabeszéd  mondanivalója,
   üzenete  összecseng  az  újszövetségi  Szentírás  egy  kevésbé  közismert,
   ritkábban idézett szakaszával, nevezetesen  Szent Jakab apostol  levelének
   következő soraival:  „ha  valaki  hallgatja  az  igét  és  nem  cselekszi,
   hasonlít ahhoz az  emberhez, aki  a saját  arcát a  tükörben szemléli;  ha
   megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt. Aki  azonban
   gondosan beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad abban, s
   annak nem feledékeny hallgatója,  hanem tevékeny megvalósítója, az  boldog
   lesz tette által” (Jak  1,23-25). Mindkét részlet  azt sugallja, hogy  nem
   elégedhetünk meg az isteni  tanítás hallgatásával, hanem  azt meg is  kell
   valósítanunk életünkben.
   A példabeszéd megszólít minket, tükröt  tart elénk. Ez a különleges  tükör
   valójában  az  önismeret  eszköze.  Megláthatom  benne  magamat,  mégpedig
   olyannak, amilyennek Isten  lát engem.  Ehhez csupán  annyit kell  tennem,
   hogy őszintén válaszolok a kérdésre: mire, kire építem életemet?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Istenünk, segíts,  hogy  örömhíredet  hirdethessük!  Add,  hogy  hívásodra
   mindig  figyelni  tudjunk!  Te  azt  kívánod,  hogy  az  emberek  szabadon
   kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák  az
   evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te  igéd
   igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.