2014. december 26. – Péntek, Szent István első vértanú

2014.12.26 08:06

Abban az  időben  Jézus így  szólt  tanítványaihoz: Legyetek  óvatosak  az
   emberekkel szemben,  mert  bíróság  elé  állítanak,  zsinagógáikban  pedig
   megostoroznak benneteket. Miattam  helytartók és  királyok elé  hurcolnak,
   hogy tanúságot  tegyetek  előttük  és a  pogányok  előtt.  Amikor  átadnak
   benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek,  hogyan és mit mondjatok.  Abban
   az órában megadatik majd  nektek, hogy hogyan  beszéljetek. Hiszen nem  ti
   fogtok beszélni, hanem  Atyátok Lelke  szól majd  belőletek. Halálra  adja
   akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
   ellen támadnak,  hogy vesztüket  okozzák.  Miattam mindenki  gyűlölni  fog
   titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
   Mt 10,17-22

   Elmélkedés:

   A születés  és a  halál, a  jászol és  a kereszt  titka és  ellentéte  áll
   előttünk karácsony  másnapján, amikor  az Egyház  első vértanújára,  Szent
   Istvánra emlékezünk. De talán helyesebb Krisztus vértanújáról  beszélnünk.
   Szent István vértanúságának történetét részletesen elbeszéli az  Apostolok
   Cselekedetei könyv  7.  fejezete.  Személye nem  tévesztendő  össze  Szent
   István magyar királlyal.
   A betlehemi Gyermek, Jézus  Krisztus a szeretetet hozta  el a világba,  az
   égből a földre szállt a szeretet. Szent István és mindaz, aki elfogadja  e
   szeretetet, megtapasztalja azt, hogy a szeretet a földről az égbe, a földi
   életből az örök életbe emel. Aki  hűséges e szeretethez és tanúságot  tesz
   róla, az  égbe, a  mennybe  juthat. Isten  kegyelme, jósága  és  szeretete
   mutatkozik meg abban, hogy a Fiúisten emberré lesz, eljön a világba, s  mi
   szintén e kegyelemnek,  jóságnak és szeretetnek  köszönhetően juthatunk  a
   mennybe. A szeretetben  való megmaradás  eredményeként halálunk  valójában
   újjászületés, mennyei születésnap.
   Jézus előre figyelmeztette tanítványait  az üldözésekre, majd  hozzátette:
   „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül” (Mt 17,22). Szent István első
   vértanú példája  adjon nekünk  erőt a  szeretetben való  megmaradáshoz,  a
   hithez való hűséghez mindhalálig, hogy az örök üdvösségre jussunk!
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad  számára? Íme, én a szívemet  kínálom
   neki. Hideg és  méltatlan, igaz,  de vajon te  nem Isten  Anyja vagy-e?  A
   kegyelemből mindenható? Minden javak  osztogatója? Cseréld ki a  szívemet,
   tedd hasonlóvá a tiédhez!