2014. december 2. - Kedd

2014.12.02 08:41

 Amikor a hetvenkét tanítvány  nagy örömmel visszatért küldetéséből,  Jézus
   felujjongott a Szentlélekben,  és így imádkozott:  „Áldalak téged,  Atyám,
   mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
   és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
   átadott nekem Atyám.  Senki más nem  ismeri a  Fiút, csak az  Atya; és  az
   Atyát sem  ismeri  senki, csak  a  Fiú, és  az,  akinek a  Fiú  ki  akarja
   jelenteni.” Jézus ezután  tanítványaihoz fordult, és  külön nekik  mondta:
   „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
   király szerette volna  látni, amit ti  láttok, de nem  látta, és  hallani,
   amit ti hallotok, de nem hallotta.”
   Lk 10,21-24

   Elmélkedés:

   A tegnapi gondolatokat folytatva, adventi szókincsünk felfrissítéséhez  ma
   Jézustól tanulunk új szavakat. Miután a tanítványok visszatérnek útjukról,
   örömmel beszélnek arról, milyen eredménnyel járt az, hogy Mesterük nevében
   tanítottak és  gyógyítottak.  Örömteli és  lelkes  beszámolójukat  hallván
   Jézus felujjong  és  imádkozik.  Az  ő számára  ugyan  nem  volt  újdonság
   magasztalni az Atyát, dicsőíteni őt, hálát adni neki, de a  tanítványokra,
   akik hallották imáját,  az újdonság  erejével hatottak  szavai. Talán  még
   sosem hallottak senkit így beszélni Istenhez. Talán még senki szájából nem
   hallottak ilyen  őszinte örömből  fakadó imát.  Talán soha  nem  gondoltak
   korábban arra,  hogy  ők  is  ilyen  lelkesedéssel  forduljanak  Istenhez.
   Biztosak lehetünk abban, hogy Jézusnak  az Atyával való egységéből  fakadó
   imája nagy hatással volt rájuk.
   A mindenható Istent áldani,  magasztalni, dicsérni és dicsőíteni,  továbbá
   neki hálát adni  – ezt tanítja  ma nekünk Jézus.  Ezekkel az új  szavakkal
   érdemes felfrissítenünk  adventi  szókincsünket,  imaéletünket.  Kérjük  a
   Szentlélekben felujjongó Jézust: Urunk, küldd  el nekünk Lelkedet, hogy  ő
   szóljon  általunk,  belőlünk,  amikor  a  mennyei  Atyához  imádkozunk!  A
   Szentlélek tanítson meg bennünket  a bizalomteljes, a szeretetből  fakadó,
   az Isten dicsőségét  elismerő és  az isteni  akaratot mindenkor  elfogadni
   kész imára!
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
   gyengüljön el. Add,  hogy akadályokat nem  ismerve keressünk és  kutassunk
   Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
   Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
   leborulni Istenséged titka előtt.