2014. december 18. – Csütörtök

2014.12.18 08:37

Jézus  Krisztus  születése  így   történt:  Anyja,  Mária,  jegyese   volt
   Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
   fogant méhében  a Szentlélektől.  A férje,  József, igaz  ember volt,  nem
   akarta őt megszégyeníteni,  ezért úgy határozott,  hogy titokban  bocsátja
   el. Míg ezen  töprengett, megjelent  neki álmában  az Úr  angyala, és  így
   szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
   a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit  Jézusnak
   nevezel, mert ő váltja  meg népét bűneitől.”  Mindez pedig azért  történt,
   hogy beteljesedjék,  amit az  Úr  a próféta  által  mondott: Íme,  a  Szűz
   gyermeket fogan és  fiút szül, és  az Emmánuel nevet  adják neki, ami  azt
   jelenti:  „Velünk  az  Isten.”   Amikor  József  felébredt  álmából,   úgy
   cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
   Mt 1,18-24

   Elmélkedés:

   Miután a tegnapi evangélium kapcsán tisztáztuk, hogy Szent József Jézusnak
   csak a nevelője volt  és nem vér szerinti  apja, a mai szentírási  részlet
   magyarázatot ad a mi Urunk származására. József álomban kapott látomásából
   megtudjuk, hogy Szűz Mária méhében a Szentléleknek köszönhetően fogant meg
   a gyermek, azaz  Jézusnak nincs  földi édesapja,  hanem ő  a mennyei  Atya
   gyermeke, ő az Isten Fia.
   Az angyali üdvözletkor,  amikor Mária  értesült arról,  hogy gyermeke  fog
   születni, akkor  ő csodálkozva  fogadta ezt  a hírt,  nem értette,  hogyan
   lehet anya, s csak  amikor az angyal közölte  vele, hogy a Szentlélek  fog
   leszállni rá, egyezett bele Isten akaratába (vö. Lk 1,34-35).
   A Szentlélektől való származás említése, a mindenható Isten atyaként  való
   megjelölése, valamint az Isten Fia cím alkalmazása a születendő  gyermekre
   mind az angyali üdvözletben, mind  József álmában szerepel, azaz  pontosan
   megegyezik  az,  amit  más-más  időpontban,  Mária  és  József   egymástól
   függetlenül megtudnak  Jézusról.  S  bár  Máriához  hasonlóan  József  sem
   érthetett meg  mindent  pontosan a  látomásból,  ő sem  kételkedik,  hanem
   elfogadja Isten tervét. Miként Mária igent mondott, ugyanúgy József  azzal
   mondott igent,  hogy „úgy  cselekedett, amint  az Úr  angyala  parancsolta
   neki” (Mt 1,24).
   Kész vagyok-e elfogadni Isten velem kapcsolatos tervét?
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Urunk, Jézus, te azért jöttél  el bűnös emberi világunkba, hogy  megmutasd
   számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
   bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére.  Te
   adod nekünk  az adventi  időt a  bűnbánat idejeként.  Jöjj el,  Urunk,  és
   érints meg  minket szereteteddel!  Jöjj és  bocsáss meg  nekünk, akik  nem
   halogatjuk tovább  bűneink beismerését,  hanem  a bűnbánat  egyenes  útján
   indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor  a
   világba. Te képes vagy  megváltoztatni az embert.  Képes vagy a  bűnösöket
   szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!