2014. december 15. – Hétfő

2014.12.15 08:02

 Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
   a főpapok  meg a  nép vénei,  és megkérdezték:  „Miféle hatalommal  teszed
   ezeket? Ki  adta neked  a hatalmat  ehhez?” Jézus  így válaszolt:  „Én  is
   kérdezek tőletek  valamit. Ha  megfeleltek  rá, megmondom  nektek,  milyen
   hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
   emberektől?”
   Azok tanakodni kezdtek egymás  között: „Ha azt  mondjuk, a mennyből  volt,
   azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: „Az
   emberektől”, akkor  meg  félnünk  kell  a  néptől,  mert  Jánost  mindenki
   prófétának tartja.” Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”
   „Akkor én sem  mondom meg  nektek, hogy  milyen hatalommal  teszek így”  –
   felelte Jézus.
   Mt 21,23-27

   Elmélkedés:

   Az elmúlt  héten  már  találkoztunk az  evangéliumokban  Keresztelő  János
   személyével és  megismertük  küldetését.  A  mai  részletben  ismét  az  ő
   szerepéről beszél Jézus. Az  alkalmat az nyújtja,  hogy a vallási  vezetők
   hatalma eredetéről  kérdezik őt.  Ebben az  esetben nem  egy csodája  vagy
   gyógyítása váltja ki a kérdést, hanem tanító tevékenysége kerül a figyelem
   középpontjába, hiszen  a jeruzsálemi  templomban nagy  nyilvánosság  előtt
   tanít.  A   főpapok  hallják   szavait,  ugyanakkor   látják  az   emberek
   lelkesedését is az újszerű tanítás  iránt, s ez rosszallásukat váltja  ki.
   Bizonyára saját tanítói tekintélyüket féltik, s talán egy kis irigység  is
   ébred bennük.  Látják, hogy  Jézus  tanítása milyen  nagy hatással  van  a
   hallgatóságra, s  mivel nem  tartozik a  hivatalos tanítók,  az  írástudók
   közé,  tudni  szeretnék,  hogy  kinek  a  megbízásából  tanít.  Kérdésüket
   tekinthetnénk jószándékú érdeklődésnek  is, de sajnos  nem erről van  szó.
   Ravaszságukat,  rosszindulatukat,   rosszhiszeműségüket   egymással   való
   tanakodásuk  igazolja,  illetve  az,  hogy  végül  nem  válaszolnak  Jézus
   kérdésére.
   A kérdés tudniillik arra vonatkozik, hogy Keresztelő Jánosnak honnan  volt
   hatalma ahhoz, kitől kapott megbízást arra, hogy a bűnbánat keresztségében
   részesítse az embereket. A főpapok inkább azt válaszolják, hogy nem tudják
   ezt, mintsem beismerjék saját elutasításukat.
   Milyen szándékkal hallgatom az Úr tanítását?
   © Horváth István Sándor
    
    Imádság:

   Jöjj, népek várakozása,  urunk Jézus,  és örvendeztess  meg minket  isteni
   jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra... Jöjj hát,
   és gyógyítsd meg  vakságunkat, jöjj segítségére  gyenge, elégtelen  emberi
   mivoltunknak. Jöjj,  isteni  dicsőség  fényessége! Jöjj,  Isten  ereje  és
   bölcsessége, változtasd át éjszakánkat  nappallá, oltalmazz a  veszélytől,
   világosítsd meg vakságunkat, erősítsd  bennünk a bátorságot, vezess  kézen
   bennünket akaratod  szerint  földi  vándorlásunkban, míg  föl  nem  veszel
   minket az örök városba, amit magad készítettél nekünk.
   Szent Bernát