2014. december 11. – Csütörtök

2014.12.11 08:58

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony  mondom
   nektek: Az  asszonyok  szülöttei  között  nem  támadt  nagyobb  Keresztelő
   Jánosnál. De  aki  legkisebb a  mennyek  országában, nagyobb,  mint  ő.  A
   mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved,  és
   az erőszakosok szerzik meg.  A próféták és  a törvény Jánosig  mindannyian
   ezt jövendölték.  Ha tudni  akarjátok,  Illés ő,  akinek el  kell  jönnie.
   Akinek füle van, hallja meg!
   Mt 11,11-15

   Elmélkedés:

   Keresztelő Jánosról, a puszta emberéről beszél Jézus a mai  evangéliumban.
   A Jézus előtti évszázadokban számos próféta mondott jövendölést a  messiás
   jöveteléről. Keresztelő  János amiatt  tekinthető különlegesnek,  hogy  az
   ószövetségi idők utolsó prófétájaként  ő hirdethette meg  a nép számára  a
   Messiás érkezését, ő mutathatott rá Jézusra, a Megváltóra.
   Az adventben  egyrészt  a  Megváltó  előhírnökeként  tekintünk  Keresztelő
   Jánosra, másrészt életviteléből szeretnénk  tanulni, azt szeretnénk  lelki
   értelemben  utánozni.  Adventben   mindannyian  kivonulunk  egy   jelképes
   pusztába. Nem költözünk el  otthonról egy vidéki  tanyára, ahol senki  nem
   zavar bennünket, nem hagyjuk el e hetekben munkahelyünket és  családunkat,
   de mégis  keressük a  pusztát.  Azt a  helyet, ahol  elcsendesedhetünk.  A
   helyet,  ahol  magunkban  lehetünk,  magunkba  tekinthetünk.  Keressük   a
   pusztát,  ahol  Isten  vár  bennünket.  Lehet,  hogy  e  lelki   pusztában
   magányosnak, magunkra maradottnak érezzük magunkat. Lehet, hogy hiányoljuk
   kapcsolatainkat, megszokott cselekedeteinket. Lehet, hogy lelki ürességet,
   lelki  szárazságot  érzünk.  Lehet,  hogy  ránk  nehezedik  a   fáradtság,
   eluralkodik rajtunk  a  kimerültség.  De  biztosak  lehetünk  abban,  hogy
   ezekben az adventi, pusztai napokban  Isten velünk van. Érdemes keresni  a
   vele való találkozás csendes perceit.
   © Horváth István Sándor
    
     Imádság:

   Mutasd meg,  Uram, a  Szegénységet,  amelyet annyira  szerettél!  Irgalmas
   Jézus, légy irgalommal irántam, teljesen eltölt a vágy Úrnőm, a Szegénység
   után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben
   az érte epedő szerelmet, add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen! Arra
   vágyom, hogy  ebben a  kincsben legyek  gazdag! Állhatatosan  kérlek,  had
   lehessen mindig az enyém! Uram, Jézus, Te egészen szegény voltál, s így én
   sem kívánok e földön semmit sem a sajátomnak mondani, és csak abból akarok
   élni, amit felebarátaim adnak nekem!

   Assisi Szent Ferenc