A végjáték elkezdődött I. rész

2014.10.14 09:43

Jövendölések napjainkra vonatkozóan
Manapság egyre gyakrabban és egyre több jövendölés át napvilágot, amelyek egymásután teljesednek be. Fontos, hogy ezekről beszéljünk és megfontoljuk mindet, hiszen egyre gyorsabban és sűrűbben bizonyosodnak be ezek a jövendölések, amelyek a jó és a rossz harcának végkifejletét mutatják be.
Most, hogy Ferenc pápa került Szent Péter apostol székébe, érdemes megvizsgálni ennek előzményeit, valamint következményeit. Internetes oldalak sokasága ír ezekről, én egy egyszerű emberi logikai lépéssorozattal kívánom feltárni mindazt, ami eddig történt és ami ezután történni fog.

A tényfeltárást szándékosan a 2013. Január hónappal kezdem, ami azért fontos, mert Őszentsége XVI. Benedek pápa egy történelmi jelentőségű cselekedetet kívánt végrehajtani: Egyezségre jutni a Szent X. Pius Papi Testvérülettel (továbbiakban FSSPX, ami a Fraternitas Sacerdotalis Sanci Pii X. rövidítése). Ez a cselekedet bebizonyította volna, hogy mindaz, ami a II. Vatikáni Zsinaton történt, tulajdonképpen az Egyház megszentségtelenítése volt. Most nem térek ki, mi minden történt a zsinat előtt, alatt és után, hiszen erről rengeteg bizonyíték van. A következményeit pedig mindannyian érzékeljük.

Visszatérve erre az áhított történelmi lépésre, talán csak véletlen lenne, hogy éppen akkor, miután az FSSPX vezetősége aláírta az egyezségről szóló dokumentumot, éppen Róma volt az, aki elutasította ennek aláírását? Bizonyítékok vannak arra nézve, hogy egy pápai rendelet életbelépéséhez legalább 4-5 aláírásra van szükség, amelyek olyan kongregációk vezetőitől származnak, akik a sátán szolgálatában (Lásd: Lucifer intronizációja: fekete mise Rómában) állnak a modernizmus által.

A történet azonban folytatódik: Az is csak a véletlen lenne, hogy miután XVI. Benedek pápa ezen kísérlete megbukott, hirtelen bejelentette lemondását? Biztos vagyok abban, hogy ez a lemondás nem szabad akaratból történt, hanem gyakorlatilag száműzték őt a pápai trónról. Ennek egyik bizonyítéka a mostani pápa személye, aki XVI. Benedek pápa ellenfele volt a pápaválasztáskor. Nem csoda, hiszen Bergoglio bíboros (a mai Ferenc pápa) kapta a második legtöbb szavazatot Joseph Ratzinger bíboros után. Az Egyházhoz való kötődésükről már nem is kell beszélni, de ezt majd később mutatom be.

Az is csak véletlen, hogy éppen 2013. Februrár 28-án „mondott le” XVI. Benedek pápa? Akkor most következzen a matematika! A dátumot írjuk le számokkal! Ekkor ezt kapjuk: 2013. 02. 28. Most adjuk össze a számjegyeket! 2+0+1+3+0+2+2+8=18 A 18 felírható így is: 3*6. Továbbá felírható így is: 6+6+6=18. Ha a 6-ost 3-szor leírjuk egymásután ezt kapjuk: 666, ami pedig a Jel 13,18 szerint a vadállat, vagyis a sátán száma.


Folytatva a tényfeltárást, érdemes megvizsgálni a 3. Fatimai Titkot, amelyet a világon 3 személy tudott kezdetben. Manapság egyes részletek világméretű szinten napvilágot láttak. Visszatérve erre a 3 személyre, ők a következők: Lucia nővér (a 3 fatimai látnok egyike, aki már elhunyt), II. János Pál pápa, aki 2005-ben hunyt el, valamint XVI. Benedek pápa, aki még bíboros korában birtokába jutott az üzenetnek. Az elűzetés előtt néhány nappal XVI. Benedek pápa egyik szűk körben mondott beszédében elmondta, hogy: „Hamarosan felmegyek a hegyre, hogy ott szenvedjek.”


Miért mondta ezt? A választ a 3. Fatimai Titokban találjuk meg, amelynek egyik részlete így hangzik: „Azokban a napokban a fehér püspök felmegy a hegyre, hogy ott szenvedjen, de vele együtt sok más püspök, pap és hívő fog szenvedni, akár vértanúságot is”.

Akkor most elemezzük ezt a mondatot és alkalmazzuk a jelenlegi helyzetre!
fehér püspök”: Most, hogy 2 pápa van, akik közül Ferenc pápa uralkodik, mellette ott van XVI. Benedek, aki megtartotta fehér reverendáját és használhatja az Őszentsége XVI. Benedek nevet. Mivel nem ő ül már Szent Péter apostol székében, ezért püspöki minőségben lehet róla beszélni. Tehát a „püspök” említés ráillik. Mivel fehér reverendáját megtartotta, így a „fehér” jelző is illik rá.
„Hamarosan felmegyek a hegyre, hogy ott szenvedjek.”: Biztosak lehetünk abban, hogy szenvedése elkezdődött, hiszen már most láthatja az Egyház pusztítását, amelyet Ferenc pápa elkezdett, holott még nem régen került sor a megválasztására. A szenvedés XVI. Benedek számára már eleve onnan is származik, hogy az általa is ismert 3. Fatimai Titoknak ezen részlete éppen róla szól. Ez gyakorlatilag ahhoz a helyzethez hasonlít, amit az úr Jézus élt meg földi életében, amikor a róla szóló jövendöléseket kimondta és teljesítette cselekedetekkel is. Gondoljunk csak arra, amikor saját szenvedését, kereszthalálát és feltámadását jövendöli meg.


Következzen ismét egy kis matematika! Ami most következik, nem rémületet kívánok kelteni, de elgondolkodást azonban igen. Ugyanis nincsenek véletlenek. Mindennek oka, előzménye és persze következménye van. Az az érzésem, hogy 2017 különös év lesz. Ha belegondolunk, hogy a nagy francia forradalom előtt pontosan 100 évvel Alacoque Szent Margit által az Úr Jézus fontos üzeneteket adott a világnak, különösen a Szent Szív tiszteletét, illetve az Első Péntek bevezetését, valamint Franciaország felajánlását. A felhívásnak nem tett eleget az akkori francia király, miszerint Franciaországot fel kell ajánlania Jézus Szentséges Szívének. Ennek következménye az lett, hogy 100 évvel később a szabadkőműves forradalom lecsapott az egész országra és a királyra.

2017, ezen logikai lépéssorozatot követve, a Fatimai Mária-jelenéseknek pontosan 100. évfordulója lesz. Mikor is történt a Fatimai Mária jelenés? 1917-ben: Az I. Világháború kitörése előtt közvetlenül, de ami még meglepőbb, a sátán által kitervelt reformáció 400. évfordulóján. Ugyebár 1517-ben volt ez a reformáció. Ha tovább számolunk, akkor 2017 lesz a reformáció 500. évfordulója és a Fatimai Mária-jelenések 100. évfordulója. 2017-re tervezik a modernisták, hogy a Luther-évet közösen ünnepeljék a protestánsokkal. Egy biztos: Én nem fogom ezt ünnepelni. Mi, katolikusok, hogyan ünnepelhetnénk meg azt, hogy Luther által a sátán óriási szakadást okozott az Egy, Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházban? Az ellenséggel ünnepelni annyit jelent, mint önként a pusztulásba menni. Biztos vagyok benne, hogy ezt a Mindenható Isten nem fogja jó szemmel nézni. Lesz hozzá néhány szava és cselekedete (Lásd: Isten véleménye a lemondásról?!!!), amelyek igencsak súlyosak és igazságosak lesznek.

Most pedig vegyünk szemügyre néhány jövendölést, amelyek a végidőre vonatkoznak!

V. századból: Az ANTIKRISZTUS eljövetele (Adventje) - Szent Nílus jövendölése

1900 után, a XX. század közepe táján, az ebben az időben élő emberek felismerhetetlenné válnak. Amikor közeledik az Antikrisztus eljövetele, zavaros lesz az emberek értelme az érzéki szenvedélyektől, és a becstelenség és a törvénytelenség egyre erősebb lesz. Akkor a világ felismerhetetlenné válik. Az emberek megjelenése megváltozik, és lehetetlen lesz megkülönböztetni a férfiakat a nőktől a ruházkodásban és a hajviseletben a szemérmetlenségük miatt. Ezek az emberek kegyetlenekké válnak, és olyanok lesznek az Antikrisztus kísértései miatt, mint a vadállatok. Nem lesz bennük tisztelet a szülők és az öregek iránt, a szeretet el fog tűnni, és a keresztény lelkipásztorok, püspökök és papok hiú emberek lesznek, teljesen elvesztve a jobb kéz és a bal kéz megkülönböztetését. Abban az időben a keresztények és az Egyház erkölcsei és hagyományai megváltoznak. Az emberek felhagynak a szerénységgel, és a kicsapongás fog uralkodni. A hazugság és a kapzsiság nagy méreteket fog ölteni, és így nagy szomorúság éri majd azokat, akik vagyonokat halmoznak fel. Bujaság, házasságtörés, homoszexualitás, titkos cselekedetek és gyilkosság fog uralkodni a társadalomban. Abban az időben a nagy bűnöknek és a kicsapongásoknak köszönhetően a népek meg lesznek fosztva a Szentlélek kegyelmeitől, melyeket a keresztségben kaptak, és a bűntudattól is.

Isten egyházai meg lesznek fosztva az istenfélelemtől és a jámbor lelkipásztoroktól, és a világon a keresztények szomorúsága állandósul abban az időben; sokan elvesztik teljesen a hitüket, mivel senkitől sem lesz lehetőségük meglátni a tudás fényét.


Akkor elhagyják a világot, és szent menedékekben keresik a lelki szenvedéseiknek a megvilágítását, de mindenhol akadályokba és kényszerhelyzetekbe fognak ütközni.

És mindez abból a tényből fakad, hogy az Antikrisztus akar lenni az úr mindenekfelett, az egész világ uralkodója akar lenni, csodákat és fantasztikus jelenségeket fog produkálni. Romlott bölcsességet fog adni egy boldogtalan embernek úgy, hogy az fel fog fedezni egy olyan utat, amelyen beszélgetést tud majd folytatni egy másik emberrel a föld egyik végéből a másikig. Abban az időben az emberek úgy tudnak majd repülni a levegőben, mint a madarak, és leereszkednek a tenger fenekére, mint a halak. És amikor mindezt elérték, ezek a boldogtalan emberek kényelemben fognak élni anélkül, hogy tudnák ezek a szegény lelkek, hogy ez az Antikrisztus csalása. És az istentelenek! – A tudásuk tele lesz hiúsággal, fel fognak hagyni a jó úttal, és az embereket arra vezetik, hogy elveszítsék az Isten létében és a Szentháromságban való hitüket.


Akkor a végtelenül jó Isten látja az emberi faj bukását, és megrövidíti azokat a napokat azon kevesek kedvéért, akik még megmenekültek, mivel az ellenség még a kiválasztottakat is kísértésbe akarja vinni, ha az lehetséges. Akkor a büntetés kardja hirtelen megjelenik, és megöli a hitehagyottat és az ő követőit.

(apologica - hitvedelem.blogspot.hu)