A saját Keresztutunk

2013.08.24 20:14

A saját Keresztutunk

I. KERESZT: ELFOGADNI AZ ÍTÉLETET

„Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is… Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik hogy feszítsék keresztre” (Mt. 27, 4-26)

Jézust halálra ítélik

Környezeted és legjobb barátaid ítélkezni fognak fölötted, és el is ítélnek. Az ítélet elkerülhetetlen! Ez azonban nem jelenti azt, hogy hibás vagy. Ez csak annak felismerésére vezet, hogy megértsd: sohasem támaszkodhatsz teljesen az emberekre. Egyedül Isten a biztos és ledönthetetlen támasz!
Ez a Kereszt megszabadít az emberektől, akikre támaszkodsz és fölhív, hogy énrám támaszkodj! Amikor az emberek elítélnek, az én oldalamra állhatsz, mert fölöttem is ítélkeztek, engem is elítéltek.
Ne védekezz, amikor ítélkeznek fölötted! Az ítélet nem semmisíthet meg. Nem hagy egyedül, hanem hozzám és a dicsőségbe vezet. Ez a te és az én első keresztem. Ne félj! Számodra az ítélet hozzám vezető ajtó. E hamis ítéletben találkozni fogsz velem. Akkor többé már senki nem ítélhet el.

II. KERESZT: ELFOGADNI A MINDENNAPOT

„(Pilátus) Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek a királyotok!”. De újra elkezdetek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!”… Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel pedig átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, amíg oda nem ért a Koponyák hegyére, melyet héberül Golgotának hívnak” (Jn. 19,17)

Jézus vállára veszi a keresztet

Életed minden pillanata kereszt: elvállalhatod, vagy elvetheted, el is szökhetsz előle. Én vállaltam. A te erőd nem a szökésben rejlik. Minden pillanat döntést követel, hagyd el sajátodat és kövess engem. Ez a második kereszt. Kevesen vannak, akik felismerik. Az emberek rendkívüli kereszteket keresnek. Ez a kereszt azonban a mindennapok elfogadásában rejlik. Az elfogadott keresztek által nagy kegyelmekben részesülsz, és hited folyammá nő, patakká duzzad.

 

III. KERESZT: BÁTORSÁG KELL AZ ELESÉSHEZ

„Közben (Jézus) odaért velük a Getszemáni nevű majorba… Valamivel odébb ment és leborulva így imádkozott: A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen” (Mt 26,39-41)

Jézus először esik el a kereszttel

Nehéz elesni! Mindenki talpon akar maradni és győzni. Legyen bátorságod elesni! Ne kendőzd el elesésedet, inkább ismerd el! Ezen a földön nem lehetsz másmilyen!
Ne félj! Az esés nem a véget jelenti. Miért nézel hát annyira tragikusan az esésekre? Miért szégyen? Az esés, a gyengeség azért van, hogy közelebb kerülj hozzám és én felemeljelek. Amikor majd megérted, hogy én is elestem, akkor elesésedben meg fogod látni az én arcomat, minek folytán együtt fogunk győzni az esések és a bűnök fölött. Az elesésben csupán az a fontos, hogy ne maradj egyedül, hanem hozzám jöjj! Hogy gyengeségedben az En erőm és dicsőségem legyen nyilvánvalóvá a világnak

 

IV. KERESZT: ELSZOMORÍTANI AZOKAT, AKIKET SZERETSZ

„… és a te lelkedet tőr járja át, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai” (Lk 2,35)

Jézus édesanyjával találkozik

Ez a negyedik kereszt: szemébe nézni a számodra legkedvesebb személynek, amikor mindannyian nevetnek rajta és szemébe nézni annak, aki számára te vagy a legkedvesebb, miközben mindenki nevet rajtad.
Lehetetlen nem kiábrándítani azokat, akik szeretnek téged. Ettől nem kímélheted meg őket. Látod, mennyire fáj nekik a te elesésed. Marcangoló kín ez számodra. Az én anyám az esésemben értette meg ki is vagyok. Amikor kialudt benne a vágy utolsó szikrája is, hogy én sikert érjek el, akkor született meg benne igazán a hit.

 

V. KERESZT: ENGEDD, HOGY MÁSOK SEGÍTSENEK NEKED

„Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után” (Lk 23,26)

Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Amikor ezt elfogadod, akkor én itt vagyok, akkor nem vagy egyedül. Legyen bátorságod és engedd meg, hogy mások segítsenek neked. Ezt én is megengedtem, habár mindenható vagyok. Lásd be, hogy mások erősebbek, engedd, hogy védjenek, ne feledd, szükséged van másokra, a segítségükre szorulsz!
Ez kereszt és előle nem menekülhetsz!
Értsd meg, ez is ajtó hozzám. Ne csodálkozz, ha minden lázad a kereszt ellen. Ne feledd: Vedd fel keresztedet és kövess engem! Találkozni fogunk!

 

VI. KERESZT: VISZONZÁS NÉLKÜL ELFOGADNI

„Hátamat odatartottam az ütlegelőknek, és orcámat a tépdesőknek,
arcomat nem rejtettem el a gyalázás és a köpdösés elől” (Iz 50,6)


Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

Keresztet jelent megengedni, hogy az emberek jót tegyenek neked, amikor nem tudod mivel viszonozni. Légy bátor, és tedd meg, amit én is megtettem!
Engedd meg, hogy az emberek jót tegyenek neked akkor is, ha nem tudod mivel viszonozni Engedd meg magadnak, hogy adós maradj! Nem kell mindent viszonozni! Viszonzás helyett inkább önmagad add! Tanulj meg ajándékokat elfogadni viszonzás nélkül! Kereskedelmi szellem nélkül!
Az én Atyám ajándékoz anélkül, hogy megfizettetné. Ő olyan, mint a forrás, amely kristálytiszta, üdítő vizet ad, visszafizetés nélkül és sohasem apad ki. Amikor te ilyen vagy, akkor az én Atyám gyermeke vagy.
Ez a te hatodik kereszted: Istennek nem viszonozhatod az Ő szeretetét. Légy olyan, mint a gyermek, aki élvezi szülei jóságát!

 

VII. KERESZT: ÚJRA ELESNI

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért” (Mt 20,27-28)

Jézus másodszor esik el a kereszttel

Az első esés után még ki tudod magyarázni magadat, de ha másodszor is csatát vesztesz, akkor mindenki mondhatja rólad: egy fabatkát sem érsz.
Te ellenállsz a keresztnek. Ki akarod magadat magyarázni, és mindent ki akarsz javítani. Ez azonban eltávolít tőlem. Mert ezzel nem mellettem teszel tanúságot, hanem saját magad és erőd mellett. Tudd meg: mindig el fogsz esni. Én azonban mindig fölemellek.
A te kereszted abban áll, hogy elesel, és ezt elismered. Ne félj az eséstől, hanem fordulj hozzám! Ha ezt a keresztet jól értelmezed, megtalálsz benne engem. Ez a test veszte, és a lélek győzelme.

VIII. KERESZT: VIGASZTALNI A TÉGED VIGASZTALÓKAT

„Nagy tömeg követte, asszonyok, akik sírtak és jajgattak miatta. Jézus hozzájuk fordult: …” (Lk23, 27-28)

Jézus siránkozó asszonyokkal találkozik

Ez is kereszt: átvészelni saját szenvedésedet, felülkerekedni rajta, és meglátni a szabadulást. Egyetlen fájdalom sem tragikus. A szív vaksága és keménysége az igazi tragédia. Az a tragédia, ha önmagad felett sajnálkozol, és ha nem látod: minden halált feltámadás követ, minden betegséget gyógyulás, minden eltávozást visszatérés.
A győzelem ott kezdődik, amikor másokat kezdesz vigasztalni, miközben te is vigaszra szorulsz. Ilyenkor minden vigaszod Istentől jön. Légy bátor! Ne támaszkodj emberi vigaszra! Keresd Isten erejét, mert csak az győzi le a világot! Ne engedd, hogy önsajnálkozás kerítsen hatalmába! Amikor a fájdalomtól összetörve lesz erőd mások megvigasztalására, akkor találsz meg engem. Nyisd meg ezt az ajtót, mert mögötte állok én, hogy rám támaszkodj!

 

IX. KERESZT: MINDENT ELVESZÍTENI

„Megjelent neki az égből egy angyal és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre” (Lk 22,3-44)

Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Akkor is lehetséges tovább, ha mindenki azt gondolja, lehetetlen. Amikor többé nem számítasz magadra, akkor találsz meg engem. Akkor hívni fogsz teljes szíveddel, és én majd válaszolok a hívásodra. Ez is kereszt: mindent elveszíteni, végleg elhagyatottnak lenni. Tudatában lenni, többé senki sem számít rád, elvesztettek minden beléd vetett reményt.
Fogadd el ezt a keresztet! Ne félj, én veled vagyok! Én legyőztem a világot!

 

X. KERESZT: MEGENGEDNI, HOGY LEMEZTELENÍTSENEK

„Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek.
De te, Uram ne légy távol tőlem, én erősségem, siess segítségemre”
(Zsolt 22.19-20)


Jézust megfosztják ruháitól

Ez a kereszt a szemérmességnek, a szégyenérzetnek, az ártatlanság utáni vágynak, és az attól való félelemnek a keresztje, nehogy felismerjen valaki, amikor elesel.
A keresztet nemcsak a test lemeztelenítése jelenti. Még fájdalmasabb a lelked lemeztelenítése. A bűnök ezt már régen megtették. Vedd ezt a keresztet, és többé senki sem fog lemezteleníteni! Engedd meg az Atyának, hogy új ruhát adjon neked. Engedd, hogy felöltöztessen a tökéletes ártatlanságba!

 

 

XI. KERESZT: FÖLFESZÍTETT LENNI SAJÁT KERESZTEDEN

„Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták: A zsidók királya. Vele együtt két gonosztevőt is fölfeszítettek, az egyiket jobb, a másikat bal felől” (Mk 15, 25-27)

Jézust keresztre feszítik

Most már tudod: a kereszt a te sorsod a halálig. Vannak keresztek, amelyeket mindvégig vinni kell. Hiába próbálsz megszabadulni tőlük. Csupán azt akarom, ne élj hamis várakozásban, másvalamire várva. Minél előbb felhagysz az ellenállással, annál hamarabb találkozol velem.
Jegyezd meg ezt a keresztet! Ez a mi tizenegyedik találkozásunk. Én örülök neki.

 

XII. KERESZT: MEGHALNI A KERESZTEN
„Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét” (Jn 19,28-30)

Jézus meghal a kereszten

Te azt gondolod, a halál a véget jelenti, és ezért félsz. A halált akkor győzöd le, amikor elfogadod. Messze állok tőled mindaddig, amíg ellenállsz a halálnak, és amíg azt kéred, szabadítsalak meg tőle. Értsd meg, a halálban találsz rám, mert megsemmisíti mindazt, ami bűnös, és halandó volt benned! A halál megszabadít a keresztektől, én meg a haláltól. Nézz ma szembe vele! Fogadd el ezt a keresztet, az Atya ajándékaként! Te is véges vagy. Ez az, amit az Atya ad. A tizenkettedik kereszt olyan, mint az ünnep, mint a csúcs, mint mindennek a beteljesedése:
Az Élet kezdete. Hiszed ezt…?

 

XIII. KERESZT: NEM ÉLVEZNI MUNKÁD GYÜMÖLCSÉT

„Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz örök élete legyen őbenne” (Jn 3, 14-15)


Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik

Téged én arra rendeltelek, hogy új világ számára vess. Ez a te kereszted. Hitet adok neked, mert életed folyamán alig fogsz valamit is meglátni a sikerből. Majd csak a halálod után fognak éltetni. Majd csak akkor vesznek le a keresztről. Az örökkévalóságban kereszt nélkül fogsz élni, mert volt bátorságod rajta függni életed folyamán.
Ez a tizenharmadik kereszt: dolgozni anélkül, hogy élveznéd kezed munkájának gyümölcsét. Bátorság is kell: vetni azért, hogy mások arassanak.
De itt vagyok én, aki eléd megyek. Ez a feltámadás.

 

XIV. KERESZT: EMBERI REMÉNY NÉLKÜL MARADNI

„ Arimateai József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, s sziklába vájt új sírboltba helyezte. A sír bejáratához nagy követ hengerített és elment”

 (Jn 27, 59-60)

Jézust sziklasírba temetik

Ez a tizennegyedik kereszt: fölötte a feltámadás lebeg. Csak a halott tud feltámadni. A halál azonban még nem vette el az utolsó ellenállásodat. Ne félj! Arról a hídról van szó, ami téged és engem összeköt. A bűn halála a mi örömünk és ölelkezésünk helye. A szeretet legcsodálatosabb kirobbanása. Én végigmentem ezen az úton és várok rád. Engedd át a halálnak, ami úgyis az övé! Ne úgy nézz többé a sírra, mint reménytelenségre és végre, hanem, mint születésre és kezdetre. Haljon meg a te hiúságod!
A húsvéti hajnal már dereng…

 

BEFEJEZÉS

Mielőtt elindultam a szentek útjain, már mindent odaadtam. Bárcsak felismernéd ebben a nevem:

MEGELŐZŐ, Feltétel nélküli SZERETET;

mert akkor a zsoltárokkal együtt sóhajtanád:

„kész az én szívem, Uram, kész az én szívem”

…elfogadni saját keresztjeimet…