A Máriás Papi Mozgalom

2013.08.25 21:30

A Máriás Papi Mozgalom

  • két, három vagy több pap tart együtt Cönákulumot időközönként.

 

A Máriás Mozgalom

 A  MPM laikus ága, két három vagy több személy általában hetente egyszer egyűtt  Cönákulumban imádkozik, egymás lakásán, pl utcák szerint, ezt a formát alkalmazzuk mi is, mivel nincs még kápolnánk a szűlőfalunkban, mindenki a nekük legmegfelelőbb formát választják.

Mi igy tartjuk a családi Cönákulumot.

Van egy kis házi Oltárunk, rajta talpas kereszt korpusszal, egy kb. 40 cm nagyságú FATIMA feliratú koronás Szűzanya szobor, gyertyatartó gyertyával amit meg gyújtunk amikor imádkozunk, pár száll virág , szentképek, Boldog II. János Páll pápa a kereszben az Oltáriszentséget felmutatja, alatta a felirat, ÉLETÜNK KRISZTUS, Albert atya OFM ajándéka, XVI. Benedek pápánk (az utolsó igaz pápa), egy Szent Család kép a kis Jézus alszik, József és Mária fölé hajolva szemlélik, MÁRTON ÁRONnal a HIT  ÉVÉben alatt a hagyatéka ,, Szeretett hiveim,mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősiteni lelketekben, és a  hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül ,,  2013, (az Igaz hit és tév hit közt sajnos ma úgy tünik még egyes papok sem tudnak különbséget tenni, igy a Hamis Krisztus és Hamis Egyház szolgálata testre szabottabb), és a mi Rózsikánk, Szőkefalváról, hogy emlékeztesenek, a küldetésnek nincs még vége, nekünk is  a feladatot tisztességesen el kell végezni, elősegiteni a Szüzanya Szeplőtelen Szivének Győzelmét.

  • a Szentháromság tiszteletére 3x-i kereszvetéssel kezdjük, A+F+SzL, Ámen.
  • ,,Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett Jegyesed, Mária Szeplőtelen Szivének hathatós közbenjárása által., 3x megismételjük.
  • Aki vezeti a Cönákulumot, rövid személyes imában, hangosan köszönti a Szűzanyát, hisz megigérte jelenlétét, csatlakozik imáinkhoz, (pl. igy, Köszönjük Édesanyánk, hogy ismét együtt lehetünk ebben az órában és megtisztelsz Jelenléteddel, közvetitsd számunkra a szükséges kegyelmeket az imába, az üzeneted meg hallásában, befogadására, élésére, az egymás iránti szeretet  és tisztelet elmélyitésére, hogy tudjunk haladni önfelajánlásunk útján, Isten nagyobb Dicsőségére. Ámen
  • elvégezünk öt tized rózsafüzért, a titkokat is mindig bemondjuk, a hagyományosat.

Tehát, Hiszekegy…,Miatyánk…,Üdvözlégy…,3 titok a Rózsafüzérnek megfelelően, Dicsőség…,Ó Jézusom..,Dicsértessék és áldassék az édes Jézus a Legméltóságosabb Oltáriszentségben most és mindörökké. Ámen

  • imádkozunk a Szentatyáért, M, Ű, D, Tartsd meg Isten Szentatyánkat,..,Krisztusnak Helytartóját.
  • felolvasunk a Kék könyvből egy Üzenetet – sorjába egymás után – lehetőleg ne össze vissza, röviden a tartalmát megbeszélgetjük, ez iránytü, útmutató az önfelejánlásunk I. szakaszában, hozzá szokni, hogy Máriával éljünk.
  • Elvégezzük az önfelajénló imát, szerzetesek és hivek számára, a könyv végén található.
  • Az imatalálkozó vezetője megköszöni a Szűzanyának és a résztvevők jelenlétét megkéri a Szűzanyát közvetitse az Áldást, pl igy,, Áldjon meg minket a Mindenható Isten a Szűzanya Szeplőtelen Szive által, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Ámen.

Az imatalálkozónk véget ért járjunk békével. Istennek legyen hála.

Megjegyzés, ha valakinek problémája, kérése van az önfelajánlás előtt, rá lehet bizni, meg lehet kérni a Szűzanyát támogassa hathatós pártfogásával kéréseinket, de amit nekünk kell megtenni, azt tegyük meg.

A rózsafüzéreket sorjába végezzük, igy a négy egymást követő találkozon a Teljes rózsafüzér koszorút átelmélkedjük, és kezdjük előlről.

A komolyság a kitartás a következetesség gyümölcsei megmutatkoznak a mindennapi életben, mit is jelent Máriával élni, Rá figyelni, engedni, hogy vezesen, neveljen nap mint nap. És ne feledjük, ezt a kincset egy nagyon törékeny cserépedényben kell hordozni, amelyet az ősi Ellenség minden erejével össze akar törni, és a kincset elrabolni, lelkünket pedig lerántani a Pokol mélységeibe, az Ő birodalmába.

 Legyünk éberek és virrasszunk, álhatatosan várjuk az Igétretek beteljesülését. Ámen

A Cönákulum, az utolsó vacsora terme ahol az Apostolok, Máriával együtt imádkoztak, előkészülve az első Pünkösd Ajándékának fogadására, azaz  a Szentlélek kiáradására, befogadására, Aki végbevitte bennük a belső átalakulást. Most napjainkban a lelki ismeret megvilágitásának nagy Ajándékára méltó módon készüljünk.