„A katolikus egyház önkorbácsolása?”

2012.11.29 17:51

Bécsújhely/Ausztria
Pár nappal ezelőtt a Bécsújhely-i (Wiener Neustadt) dómban vallások-közötti „istentiszteletet” tartottak, melyen katolikusok, mohamedánok, szerb-ortodoxok és az „újapostoli egyház” (?) tagjai vettek részt. Az eseményre abból az alkalomból került sor, hogy röviddel ezelőtt a dómban egy mohamedán fiú tüzet gyújtott, amiért az iszlám vallás képviselői sajnálatukat fejezték ki.

A mostani akció miatt a katolikusok nemtetszésüknek adtak hangot, amit az interneten közvetlenül a rendezőkhöz juttattak el. Politikusok között is csodálkozást keltett az ügy; Udo Landbauer az FPÖ városi tanácsnoka „a katolikus egyház tökéletes önkorbácsolásáról” beszélt. „Számomra tragikus az a tény, hogy a political correctness fájdalomküszöbét most már az egyházi méltóságok is az elviselhetetlenségig emelték”, mondta az FPÖ helyi pártelnöke.

Az akció felelőse a dóm prépostja, Monsignore (= a pápa által adományozott tiszteletbeli rang!) Karl Pichelbauer, aki az újságnak adott interjújában kijelentette: „Néhány iszlám képviselő tényleg sajnálkozott, hogy a gyújtogató, aki itt a tüzet gyújtotta, egy mohamedán fiú volt. Most egyesek a szememre hányják, hogy ezzel az akcióval Isten házát a mohamedánoknak ajándékoztam. Micsoda butaság!”
     A dóm prépostja közölte, hogy a vallások közötti párbeszéd már több mint egy éve folyik náluk. A prépost szerint arról van szó, hogy mindazokat, akik az egy Istenben (!) hisznek, összetartsák.

 

Kommentár:
A honlapnak számtalan cikke foglalkozik ezzel a témával. Ezek közül kettőre szeretném különösen felhívni a figyelmet. Az elsőnek a címe így hangzik: Mecset lesz a Szent Pölteni Dómból?
, és egy hasonló esetről számol be, ami szintén Alsó-Ausztriában történt 2007-ben. Akkor a St. Pölten-i dómba hívta meg a plébános imádkozni a mohamedánokat imámjuk vezetésével.
     (Érdemes újra elolvasni a cikket, különösen azoknak, akiket könnyekig meghat a pápa katolikussága, könyvei, új-evangelizációs terve, és akik eddig nem fogták fel, hogy hova vezetnek a Koráncsók, az Assisi-i találkozók és a hasonló történések, t. i. a legsúlyosabb blaszfémiába. „Mindaz ugyanis, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem.” (1 Jn 2,3) – „Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való.” (1 Jn 4,3) – „Akiben nincs Isten Fia, annak nincs élete!” (1 Jn5,12) – „Ha jön hozzátok valaki, és nem így tanít, ne fogadjátok be házatokba, még csak ne is üdvözöljétek.” (2 Jn 10) stb. stb. – Vajon a pápa és papjai soha nem olvasták a Bibliát?)

A cikk ezzel a mondattal zárul: Az iszlám jog szerint azonban egy templom, amely egyszer Allah kultuszául szolgált, örökre az iszlám tulajdona marad – mecsetként.

Hogy ez mennyire igaz állítás, azt a második hír bizonyítja, melynek címe: Pakisztán: A hatóság buldózerekkel tarolt le egy karitász központot amelyben arról van szó, hogy egy 120 éves keresztény épületegyüttest a mohamedánok a sajátjuknak jelentettek ki, és úgy is bántak vele, mivel annak egyik kis szobájában lakó nő az iszlám vallásra tért és ott Allahhoz imádkozott.
     A napnál világosabb, hogy az iszlám, ahol erre módja van, illetve ereje lehetővé teszi, érvényt szerez a fenti törvénynek. Pakisztánban megvan hozzá az ereje, Alsó-Ausztriában egyelőre még nincs. De mivel Európában is egyre nagyobb ütemben ők lesznek az erősebbek, e törvényt nem is olyan soká itt is alkalmazni fogják – visszamenőleg is, azaz a St. Pölten-i és a Bécsújhely-i dómmal, no meg a többi templommal szemben is, melyekben ez a szentségtörés már megtörtént.

(forrás: www.kath.net – 2012. november 29.)