A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik!

2012.01.16 10:00

 

2012. január 16. – 10:00h.

Sürgős üzenet Istentől, az egész emberiség Atyjától.

A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik. Legyetek készen és felkészülve a lelki küzdelemre: maradjatok kegyelmi állapotban, fegyverzetetek legyen beolajozva és készenlétben, imádkozzatok minden időben, mert ellenségem bármikor elindíthatja a csatát. A világegyetem elkezdte változásait, olyan jelenségekkel, melyeket még egyetlen szem sem láthatott eddig az Égen és a Földön. Az időjárás felgyorsult, a nappalok és éjszakák rövidülnek.

Angyalaim elkezdték megfújni harsonáimat, bejelentve a Figyelmeztetésem közeledtét. A dicsőséges Kereszt hamarosan megjelenik az égen. Egyesüljetek az imában, és ne vesztegessetek több időt felesleges dolgokra és a világi dolgokra, nehogy ugyanaz történjen veletek, mint Noé és Lót idejében. Akik a hétköznapi élet gondjaiba temetkeztek és a Mennyei hívásoknak nem szenteltek figyelmet - mint ahogy ma sem teszik -, és a katasztrófa eljött, akkor már túl késő volt az akkori emberiség számára.

Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, földi lakosok! Szenteljetek figyelmet felhívásaimnak, mert Igazságszolgáltatásom ideje közel van, közelebb, mint hinnétek! Béküljetek meg a Szent Háromsággal, amilyen hamar csak lehet, mert a harsonák megszólalnak, és a megtérésre hívnak. Sürgősen hívom azokat, akik bűnbe merülve bolyonganak és Isten és Törvény nélkül sietnek át ezen a világon: Gyertek vissza hozzám, az Atyához vagy különben elvesztek! Ha melegszívűek vagytok, akkor határozzátok el egyszer s mindenkorra magatokat, és hozzátok rendbe az életeteket. Lázadó ifjúság, ébredjetek fel lelkik szendergésetekből és hagyjátok abba az Isteni törvényeim megszegését, akadályozzátok meg, hogy a szakadékba essetek!

Földi lakosok, nem a halálotokat akarom! Az Isteni Igazságszolgáltatás kopogtat az ajtótokon. Ha most nem tértek vissza hozzám, abban a veszélyben forogtok, hogy elvesztek. A teremtésem megkezdte fájdalmas vajúdását, jajveszékelése hallható lesz a Föld mind a négy sarkában. Készüljetek a lelkiismeretetek felébresztésére, mert úgy jövök majd, mint az éjszakai tolvaj. Legyetek készen égő lámpásaitokkal, mert eljövök, hogy majd a lelketek ajtaján kopogtassak. Megáldalak benneteket népem, örökségem a Szentháromság áldásával.

+ Áldás a Teremtő Atyától,

+ Áldás a Megváltó Fiától,

+ Áldás a Szentlélektől.

Atyátok Jahve, A nemzetek Ura

Ima, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus diktált ezen üzenet után, hogy megvédje elménket, erőnket, érzékeinket, gondolatainkat, tudatunkat, tudatalattinkat és emlékezetünket a gonosz tüzes nyilaitól.

Lelki fegyverzet

Imádkozzátok minden reggel és este.

Úr Jézus, én... (teljes nevünk), felajánlom elmémet annak minden erejével együtt, érzékeimet, gondolataimat, emlékezetemet, tudatomat és tudatalattimat Dicsőséges Szent Vérednek, melyet üdvösségemért ontottál ki. Megváltó Véreddel megpecsételem és megvédem magam minden hamis gondolattól, minden negatív sugalmazástól, minden hamis képzelettől, félelemtől és minden megtévesztéstől. Úr Jézus, gyógyítson és tisztítson meg engem a Te megváltó Véred, méregtelenítsen és szabadítson meg engem és add meg nekem a kegyelmet, hogy épségemet ellenőrizni tudjam, legyen az testi, lelki, biológiai és szellemi.   

Erőteljes Vér, az Üdvösség Vére, győzd le az ellenséget testemben, elmémben és lelkemben (ezt az imát háromszor is el kell mondani, amikor érzitek ellenség erős támadásait)

Az Én békémet hagyom rátok. Mesteretek, a Názáreti Jézus