Máriás Mozgalom

ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK, befejező rész.

2013.12.24 11:38
ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK, befejező rész.   Összefoglaló statisztika VI. Pál „Signum magnum” kezdetű körlevelében (1967.V. 24. 22-23. sz.) ezt írja: „Szilárdan és világosan áll előttünk, amit a napjainkban újra meg újra ismételt megállapítás jelent: korunkat joggal Mária korszaknak lehet nevezni,...

James Fannan atya tanúságtétele (Fannan atya volt Vassula lelkiatyja 1991 áprilisáig.)

2013.12.09 19:48
James Fannan atya tanúságtétele (Fannan atya volt Vassula lelkiatyja 1991 áprilisáig.)   Amikor először beszéltem Vassulával 1986 tavaszán, még nem gondoltam, hogy egyszer majd bevezetést írok Krisztus Isteni Szívének kinyilatkoztatásaihoz. Első benyomásom valójában teljesen negatív volt....

James Fannan atya hozzászólása a Kongregáció nyilatkozataihoz Vassula első lelki tanácsadója és a Máriás Papi Mozgalom tagja (PIME)

2013.12.09 19:42
James Fannan atya hozzászólása a Kongregáció nyilatkozataihoz Vassula első lelki tanácsadója és a Máriás Papi Mozgalom tagja (PIME)     Itt Vassula írásaira koncentrálok, de úgy gondolom Gobbi atya írásait is meg kell említeni ebben az összefüggésben. Habár Vassula kap üzeneteket mind...

Fél körrel le vagyunk maradva!!!

2013.12.09 19:36
Fél körrel le vagyunk maradva!!!   Miért választottam ezt a címet? Mert ezzel is utalni akarok a „mi” – tágabb értelemben a  magyarság -sajátságos helyzetünkre, állapotunkra, csökönyösségünkre. A kedvező időket, jeleket, alkalmakat, rendkívüli kegyelmi felhívásokat nem használjuk ki,...

ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK

2013.12.02 20:27
ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK Amelyek tartalma hasonló, vagy kiegészítik egymást. Második  rész       A „Mária- korszak” üzeneteit ismertető könyvben – Jézus és Mária sír – 26 Üzenetet, azaz 44 kötet anyaga került összevetésre, megvizsgálásra, Dr. Erdős Mátyás atya által, a „Nihil...

MÁRIA ÜZENETEK

2013.10.12 09:07
      Mária üzenetek.pdf (2,8 MB)          

Albert István szobrász, festőművész úr nyilvános állásfoglalása!

2013.10.09 09:31
Albert István szobrász, festőművész úr nyilvános állásfoglalása!       Nagy belső örömmel és repeső szívvel – miként az emauszi tanítványok - olvastam nagyon értékes összeállítását. A 18 oldal valódi csemege, annál is inkább, mivel egy más lelkiséghez tartozó személy , de akit...

Dr. Kelly Bowring válasza arra a 7 pontra, amit Mark Miravalle állított össze Maria Divine Mercy kinyilatkoztatásai ellen

2013.10.04 13:11
    Dr. Kelly Bowring válasza arra a 7 pontra, amit Mark Miravalle állított össze Maria Divine Mercy kinyilatkoztatásai ellen       Talán mindenki emlékszik az MDM üzenetek elleni kampány egyik állomására, amikor még a Magyar Kurír is közzé tette Mirawell...

HAMIS PRÓFÉTÁK hamis Krisztus, hamis Egyház

2013.10.02 09:33
HAMIS PRÓFÉTÁK hamis Krisztus, hamis Egyház Harmadik rész.   Papi hűségetek       „Szeretett fiaim, ujjongjatok az egész földi és égi Egyházzal! Nézzetek ma a ti kisded Édesanyátokra és a papi hűségetek értékes koronáját helyezzétek bölcsőm köré. Legyetek hűséges papok!...

ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK Amelyek tartalma hasonló, vagy kiegészítik egymást

2013.09.22 09:47
ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK     Amelyek tartalma hasonló, vagy kiegészítik egymást       Először is kiemeljük, hogy a viszonyítási alap a Szentírás, és az Egyház Tanítása, hittételei, amelyek megfogalmazása már megtörtént, és érvényesek!!!  Ne feledjük, vannak...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>