Máriás Mozgalom

A szabadkőművesség

2014.08.04 08:57
Czike László       Adva van egy történelmi keret, amelyből a „mai” történelem váza, kontúrjai – mint ősforrásból a búvópatak – erednek, fakadnak. A történelem a kijelölt keretek között önmagát ismétli, miközben mi azt hisszük: generálisan újraalkotjuk a jövőt. A történelem...

Őszentsége X. Pius pápa Isten szolgáinak szolgája „PASCENDI DOMINICI GREGIS” kezdetű enciklikája a modernisták tanításáról

2014.08.04 08:43
Őszentsége X. Pius pápa Isten szolgáinak szolgája „PASCENDI DOMINICI GREGIS” kezdetű enciklikája a modernisták tanításáról 1907. szeptember 8. (Megjelent a Szent Margit Lap 136-140. számában) (A szöveg forrása: „Egyházi Közlöny” 1907. évi 38–46. szám. Gondozta és digitalizálta: Mezei...

XIII. Leó pápa Isten szolgáinak szolgája „HUMANUM GENUS” kezdetű enciklikája a szabadkőművességről

2014.08.04 08:32
XIII. Leó pápa Isten szolgáinak szolgája „HUMANUM GENUS” kezdetű enciklikája a szabadkőművességről 1884. április 20. Tisztelendő Testvéreinknek, az egyetemes katolikus világ pátriárkáinak, prímásainak, érsekeinek és püspökeinek, akik az apostoli székkel kegyelemben és közösségben...

BESZÁMOLÓ

2014.06.29 08:05
BESZÁMOLÓ   A Máriás Papi Mozgalom lelkigyakorlatáról, amely idén is Leányfalun volt megtartva, a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban, június 16 és 19 között, elsősorban a magyar nyelvterület területi, vidéki felelősök számára.  Részt vettek buzgóbb tagok, érdeklődők is, de sajnos az...

MEGNYILATKOZÁSOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK!

2014.06.04 22:46
MEGNYILATKOZÁSOK, VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK! (a valóban hiteles tájékoztatás érdekében! a részrehajló, egyoldalú „hivatalos” félretájékoztatás  semlegesítésére!) I. Rész Abban a meggyőződésben, hogy segítség és hitbeli megerősítés lehet testvéreim számára is, - nemcsak nekem -  ha...

A MPM Körlevelének KIEGÉSZÍTÉSE II rész

2014.04.28 13:53
A MPM Körlevelének KIEGÉSZÍTÉSE 2. Rész.   AZ IMÁDÁS ÉS AZ ENGESZTELÉS ANYJA – 1987. augusztus 21. (A szent rózsafüzér imádkozása közben adott szóbeli üzenet) „Szeretett fiaim, örülök, hogy feljöttetek ide, mint kis gyermekek, akik engedik, hogy anyai karomba hordozzam őket. Váljatok egyre...

A MPM Körlevelének KIEGÉSZÍTÉSE I rész

2014.04.18 08:55
A MPM Körlevelének KIEGÉSZÍTÉSE Azon üzenetek teljes leközlésével, amelyekre utalás történt a ELMÉLKEDÉS részben.   Az Üzeneteket dátum szerinti közlöm, nem az Elmélkedésben előforduló sorrendben, utóbbi az elmélkedés vezérgondolatát követi, előbbi a téma fokozatosan mélyebb kibontakozását az...

A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM KÖRLEVELE (Második rész)

2014.04.13 09:03
ELMÉLKEDÉS Kezdetnek veszem a Stefano atya által 2010. július 2-án reggel tartott elmélkedést: „Az Eucharisztia apostolai” címmel. Stefano atya – ahogy gyakran tette – II. János Pál Jácinta és Ferenc boldoggá avatásán tartott beszédével (Fatima, 2000. május 13.) kezdi, és megállapítja: a napba...

A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM (hivatalos) KÖRLEVELE

2014.04.09 22:19
A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM (hivatalos) KÖRLEVELE Üdvözlégy Mária! Montoire-sur-le-Loir, 2014. január 1. Mária, Isten Anyja   A Máriás papi Mozgalom országos és területi felelőseinek Szeretteim! Az új év elején lelkileg közel vagyok hozzátok, a béke és az életszentség jókívánságaival, ahogy Stefano...

HOGYAN TOVÁBB? „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” (Ap Csel 2, 37c.)

2014.04.09 22:17
Ezt a kérdést mindannyiunknak tisztáznunk kell, önmagunk számára is, mert nem várhatjuk el senkitől, hogy helyettünk megtegye. Az tény, hogy fokozatok vannak, de a kapott talentumaink függvényében, értelmi képesség, hit, szabad akarat stb. szerint nincs kibújó, még annak ellenére  sincs, hogy...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>