A Rózsafüzér

 

A rózsafüzér titkai – Az Üdvözlégy Rózsafüzér (Szentolvasó)

A titkok új, napok szerinti sorrendje a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján:

1. Hétfő: örvendetes titkok
2. Kedd: fájdalmas titkok
3. Szerda: dicsőséges titkok
4. Csütörtök: világosság titkai
5. Péntek: fájdalmas titkok
6. Szombat: örvendetes titkok
7. Vasárnap: dicsőséges titkok

 

A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. Az első három Üdvözlégy után is, és minden tíz Üdvözlégy (tized) után a Dicsőség az Atyának… következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után az alábbi kéréseket, illetve titkokat illesztjük be:

Öt tizedes rózsafüzér

Az első három Üdvözlégyben:

1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
 

Az örvendetes titkok

 

1. …akit, Te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál.
2. …akit, Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. …akit, Te, Szent Szűz, a világra szültél.
4. …akit, Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5. …akit, Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
                                                                        
                                                                                         A világosság titka
 
1. …aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. …aki a kánai menyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.
3. …aki meghirdette Isten országát.
4. …aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. …aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
 
A fájdalmas titkok
 
1. …aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. …akit érettünk megostoroztak.
3. …akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4. …aki érettünk a keresztet hordozta.
5. …akit érettünk keresztre feszítettek.
 
A dicsőséges titkok
 
1. …aki a halálból feltámadt.
2. …aki a mennybe fölment.
3. …aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. …aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5. …aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.